Per Sandberg fra Equinor.
Per Sandberg fra Equinor.

- CCS er en veldig god industristrategi der du får optimisme inn i klimadebatten

Equinor's Per Sandberg forklarer hvorfor karbonfangst og -lagring er så viktig for både klimaet og norsk sokkel.

Publisert

I forbindelse med at KonKraft-rapporten om hvordan norsk sokkel skal kutte klimagassutslupp ble lagt frem holdt Per Sandberg en presentasjon der han fortalte om Equinors klimaambisjoner og hvordan energiselskapet tenker og jobber.

Der slo han klart fast at klimakrisen er en utfordring som det haster å løse, og han beskrev en utfordring som krever flere samtidige tilnærminger.

- Dette er en volum- og hastighetsutfordring. Vi trenger alle løsningene, sier Sandberg.

Han trakk blant annet frem hydrogen og karbonfangst- og lagring (CCS) som to veldig viktige løsninger, og han gjorde det klart at det var helt nødvendig å også produsere hydrogen fra gass.

Elektroner er ikke nok til å få til hastigheten og volumet som trengs. For å få til volum som monner må man i starten produsere hydrogen med CCS

Per Sandberg

- Elektroner er ikke nok til å få til hastigheten og volumet som trengs. For å få til volum som monner må man i starten produsere hydrogen med CCS, sier Sandberg.

Alternativet og komplementet er å produsere hydrogen gjennom elektrolyse, ved hjelp av strøm fra fornybare energikilder som for eksempel solenergi og vindkraft.

enerWE fikk en prat med Sandberg etter presentasjonen, og vi ba ham utdype hvorfor han mener det er nødvendig å også produsere hydrogen fra gass.

- Det som er begrensende faktor i elektrolyseproduksjon er tilgang på ren strøm. Elektrolyseprosessene er fine. De lager det samme hydrogenet, men det er snakk om veldig store volum som trengs, sier Sandberg.

Han påpeker at omtrent en niendedel av Europas og verdens energibehov i dag dekkes av det han kaller ren strøm. Det hjelper at fornybar energi har kraftig vekst, men det vil likevel ta for lang tid å dekke det kommende hydrogenbehovet på den måten.

- Åtte niendedeler er noe annet. Hvis vi baserer veksten kun på den ene niendedelen vil det ta for lang tid å oppnå de kuttene som er nødvendig, sier Sandberg.

Når man tar med CCS-kostnadene som må til for å bli rent. Sandberg mener at det er en kostnad man må ta.

- Hydrogen må være rent for å være en viktig energibærer i stor skala, sier Sandberg.

Det må derfor satses skikkelig på CCS.

CCS er en velprøvd teknologi. Vi har holdt på med dette i snart 25 år på Sleipner og Snøhvit

Per Sandberg

- CCS er en velprøvd teknologi. Vi har holdt på med dette i snart 25 år på Sleipner og Snøhvit, sier Sandberg.

Totalt har Norge lagret omtrent 25 millioner tonn CO2 på norsk sokkel opp gjennom disse årene. Det er relativt mye, men utgjør samtidig litt under halvparten av Norges totale årlige utslipp. De var i 2018 på 52 millioner tonn CO2.

Utfordringen for CCS er at det er dyrt.

- Vi vet at det er dyrt. Vi har tro på CCS, men det er for dyrt per tonn ennå for å kunne skaleres i virkelig stor skala, sier Sandberg.

Gode estimater er vanskelig å få tak i, men Bloomberg har i en tidligere analyse anslått at CCS kan komme ned på en pris på rundt 100 dollar per tonn om omtrent 10 år. Det vil si rundt 2030 en gang.

Sandberg vil ikke anslå et prisnivå, men han påpeker at CCS i enkelte spesialtilfeller allerede er konkurransedyktig på kostnader, og at utviklingen må gå fort fremover.

Om 10 år må CCS ha blitt kostnadsdyktig slik at karbonpris alene kan drive prosjektene

Per Sandberg

- Om 10 år må CCS ha blitt kostnadsdyktig slik at karbonpris alene kan drive prosjektene, sier Sandberg.

Det har han stor tro på at vil skje, og han viser til den historiske kostnadsreduksjonen for solenergi og vindkraft. Der har kostnadsreduksjonene vært kraftige, og de har skjedd i alle ledd.

- Ser vi tilbake 10-20 år på sol og vind så har alt blitt bedre. Absolutt alt, sier Sandberg.

Han er derfor veldig optimistisk på vegne av CCS, og mener Norge har alle forutsetninger for å ta en lederrolle i en industri som kan bli stor og viktig.

- CCS er en fantastisk mulighet for norsk leverandørindustri. Det er en optimisme her, og jeg er veldig glad for det, sier Sandberg.

Det som er utfordringen for CCS, er at det ikke har kommet ordentlig i gang med hele verdikjeden. Rent teknologisk virker det, og løsningene har blitt brukt i mange år. Det som mangler er en helhetlig løsning som kan fortløpende forbedres slik at man kan ta ut kostnadsgevinster.

- Man må ha et parallelt løp av industriprosjekter og forskning. Man må ha prosjekter for å komme på læringskurve. Det har vi ikke på CCS, sier Sandberg.

Det er en av grunnene til at Northern Lights er så viktig. Med det prosjektet samles karbonfangst fra Norcem og Klemetsrud med transport på skip og lagring på havbunnen i Nordsjøen.

Det er Northern Lights som skaper selvtilliten til CCS

Per Sandberg

- Det er Northern Lights som skaper selvtilliten til CCS. Det er et ekstremt viktig prosjekt, sier Sandberg.

Når det er på plass har han stor tro på at det vil gi en rask utvikling, også på kommersiell side. Det ligger da også til grunn for arbeidet som Equinor gjør i sin satsing på CCS.

- Det finnes ikke noe marked ennå, men vi gjør forretningsutvikling som om det var et marked, sier Sandberg.

Det håper og tror han vil gi gode økonomiske resultater for Equinor, samtidig som det vil være et veldig viktig bidrag i arbeidet med å håndtere klimakrisen.

- Jeg tror CCS er en veldig god industristrategi der du får optimisme inn i klimadebatten, sier Sandberg.

Powered by Labrador CMS