Hildegunn Blindheim fra Norsk olje og gass har ledet arbeidet med å utarbeide KonKraft-rapporten om hvordan norsk sokkel skal kutte klimautslippene.
Hildegunn Blindheim fra Norsk olje og gass har ledet arbeidet med å utarbeide KonKraft-rapporten om hvordan norsk sokkel skal kutte klimautslippene.

- Olje- og gassindustrien i Norge skal radikalt kutte utslipp fra olje- og gassproduksjonen

Nå har KonKraft-partnerne overlevert planen for hvordan klimautslippene skal kuttes på norsk sokkel.

Publisert Sist oppdatert

KonKraft-partnerne la i dag fram rapporten “Framtidens energinæring på norsk sokkel – Klimastrategi mot 2030 og 2050”. Dette er en oppfølgning av klimamålene som bransjen la frem i januar, og med denne rapporten konkretiserer bransjen hvordan målene skal nås.

– Global oppvarming og klimaendringer er en av de største utfordringene verden står overfor i dag. Produksjon av olje og gass i Norge har blant de laveste karbonavtrykkene i verden, men dette er ikke nok, sier Hildegunn T. Blindheim, direktør for klima og miljø i Norsk olje og gass.

Hun har ledet arbeidet med å revidere KonKrafts klimaveikart.

Som presentert i januar skal olje- og gassindustrien i Norge skal redusere sine absolutte klimagassutslipp med 40 prosent innen 2030 sammenlignet med 2005, og videre redusere utslippene til nær null i 2050.

40 prosent lavere utslipp i 2030 innebærer en absolutt utslippsreduksjon på 5,4 millioner tonn CO2 –ekvivalenter per år i 2030 sammenlignet med 2005. Dette tilsvarer over 10 prosent av Norges samlede utslipp i 2018.

– Olje- og gassindustrien i Norge skal radikalt kutte utslipp fra olje- og gassproduksjonen. I tillegg skal vi gradvis videreutvikle oss som en fremtidsrettet energinæring på norsk sokkel. Det inkluderer industriell satsing på havvind, hydrogen og CO2-fangst og -lagringsprosjekter som tilrettelegger for store utslippskutt i Norge, Europa og resten av verden, sier Blindheim.

Målene og ambisjonene skal nås ved en omfattende satsing på utvikling av lavutslippsteknologier som elektrifisering, energieffektivisering, lav- og nullutslippsdrivstoff som hydrogen og ammoniakk, CO2-fangst og -lagring og havvind. Norske lav- og nullutslippsløsninger som eksporteres til resten av verden vil i tillegg være viktige bidrag for å nå globale klimamål.

– Forutsigbare og innovasjonsfremmende rammevilkår vil være avgjørende for gjennomføringen av denne omstillingen og næringens langsiktige satsinger på lav- og nullutslippsteknologi. Kompetansen og teknologikraften i norsk olje- og gassindustri hos operatører, leverandører og maritim industri er en del av løsningen på de globale utfordringene i det 21. århundret, og vil bidra til oppnåelse av målene som er satt i Parisavtalen og FNs bærekraftsmål, sier Blindheim.

KonKraft er en samarbeidsarena for:

  • Norsk olje og gass
  • Norsk Industri
  • Norges Rederiforbund
  • Landsorganisasjonen i Norge (LO), med LO-forbundene Fellesforbundet og Industri Energi.
Powered by Labrador CMS