- Det er et feilspor å bare be om tilskudd til CCS

Publisert

Dersom vi ikke lykkes i nå Parisavtalens mål, så mener FNs klimapanel at det er sannsynlig at menneskeskapte klimaendringer frem mot 2050 kan drive mer enn 200.000.000 mennesker på flukt.

Nils Røkke er direktør for bærekraft i SINTEF. I tillegg leder han en energiforskningsallianse i Europa som består av 175 forskningsinstitutt-  og aktører.  Gjennom sitt arbeid med å lede den europeiske forskningsalliansen EERA ser Nils Røkke en endring i hvordan forskningsmiljøene vurderer karbonfangst og lagring.

– Dette er i endring da flere land ser at det er umulig å nå klimamålsettingene uten å ta i bruk karbonfangst og lagring. Dette gjelder for eksempel England, Nederland og Sverige for industri, oppvarming og kjøling, hydrogen, samt i noen grad fremdeles for kraft, uttalte Røkke nylig i et intervju med enerWE.

Hvert år arrangerer det internasjonale energibyrået IEA sommerskole i forbindelse med deres Greenhouse Gas R&D programme (IEAGHG). I år bidrar SINTEF som vertskap når rundt 60 doktorgradstudenter og aktører fra næringslivet møtes for å lære, dele og for å bygge nettverk.

Mona Mølnvik er forskningssjef i SINTEF Energi. Tidligere denne uken uttalte hun i et intervju med enerWE at det ikke er teknologien, men finansieringen av CCS som er den store utfordringen.

– Hvis aktørene som kommersialiserer sol- og vindkraft har fått subsidier i en periode for å komme i gang og for å bevege teknologiene ned langs kostnadskurven, bør vel CCS-aktørene oppleve noe tilsvarende rammebetingelser?

Erik Sauar leder selskapet Cenate, som har som mål å løfte frem neste generasjons litiumbatterier. Han er tidligere teknologidirektør i REC.

Til enerWE sier Erik Sauar at det er et feilspor å primært satse på subsidier til enkeltprosjekter innen CCS.

- Det er ikke subsidier, men etterspørselsdrivende virkemidler som har fått sol- og vindkraft til å lykkes, sier Erik Sauer. For at CCS skal bli industrielt og stort, så må man etablere virkemidler som etablerer marked og etterspørsel. Dersom noen har et supercase på CCS som blir lønnsomt, så får det fart. Skal du søke kostnadsdekning på 40 % så får du ikke riktige insentiver. De beste veddeløpshestene går ikke etter det.

Han mener at politikerne må legge til rette for markedsdynamikk, både teknisk, lokasjonsmessig og finansielt.

- Med en gang du bruker politikken til å etablere etterspørsel, så vil profesjonelle aktører lete etter muligheter for å tilfredsstille etterspørselen. Det er mye bedre enn at hvert enkelt prosjekt skal søke tilskudd.

Erik Sauar understreker at et slikt markedsbasert krav vil likevel ha en kostnad.

- Eksempelvis har strømkundene i praksis spleiset på å få i gang de første prosjektene når det gjelder solstrøm i Tyskland og Japan.

Erik Sauar tror at det ikke er like realistisk å få kundene til å spleise for å få satt fart på CCS.

- Ryktet til CCS er nok ikke så godt at det er sannsynlig at man får et slikt krav fra forbrukerlandene  i Europa.

Men Erik Sauar mener derimot at løsningen er å legge kostnaden på eksportørene av eksempelvis olje- og gass.

- Dette gjelder  jo deres langsiktige “license to operate”. Dersom man skal komme videre og få noe driv og industriell kraft innen CCS, så må man etablere en etterspørsel. De eneste aktørene i markedet, som i praksis kan bære denne kostnaden er de norske eksportørene. Får man pålagt disse å spleise på kostnadene i form av et markedskrav til en viss andel eller mengde CCS blant norske olje og gasseksportører,  kan man få en utvikling som blir bra.

Sommerskolen som arrangeres i Trondheim er et intiativ fra IEA. IEA har tidligere undervurdert utviklingen innen sol og vind. Vi spør Erik Sauar om prognosene til IEA har noen troverdighet.

- IEA er på den konservative siden, men nå er gjennomslaget til sol og vind så åpenbart at også IEA har begynt å ta dette mer på alvor. Nå er det suksessen på batterier som vil avgjøre hvor stor solenergien blir. Sol og batterier kommer til å ta en veldig stor markedsandel.

Til tross for at sol og vind har sterk vekst, mener Erik Sauar at CCS har et stort potensiale.

- Det er jo ingen i olje- og gassindustrien som tror at den sektoren er borte om 20 år. Dermed må man ha en løsning. Alternativt må man fase ut betong, karbon og olje m.m. fra sektor etter sektor.

Men Erik Sauar mener at det haster.

- Hvis CCS skal lykkes må man komme i gang ganske fort. Hvis du først har industrialisert CCS, er det mange løsninger som kan driftes med det som plattform.

Powered by Labrador CMS