Bytta bort kua

Publisert

Fikk fela igjen.

Det norske oljeselskap ASA har signert en avtale med Spike Exploration for bytte av ti prosent eierandel i lisens 554/B/C, som inneholder oljefunnet Garantiana, mot 20 prosent eierandel i lisens 457, som inneholder deler av Ivar Aasen-forekomsten. Dette skriver selskapet i en pressemelding.

Lisens 457 ligger på Utsirahøyden i Nordsjøen rett øst for Ivar Aasen (lisens 001B) der Det norske har 35 prosent og er operatør. Etter at Asha-funnet ble gjort sent i 2012 ble det fastslått at Ivar Aasen strekker seg over i lisens 457. Diskusjoner om unitisering pågår mellom partnerne i Ivar Aasen og partnerne i lisens 457, med mål om å ferdigstille disse ved slutten av denne måneden.

Lisensene 554/B/C ligger nordøst for Visund-feltet i Nordsjøen hvor boring av avgrensingsbrønnen Garantiana-2 pågår.

Ved ferdigstillelse av avtalen vil Det norske ha en eierandel på 20 prosent i lisens 457 og ti prosent lisens 554/B/C.

Avtalen krever myndighetsgodkjennelse.