Foto: Veidekke
Foto: Veidekke

Slik vil Veidekke få flere til å velge yrkesfag

Publisert

-Det er behov for flere fagarbeidere i fremtiden, og det er dermed en bekymring at søkertallet til yrkesfaglig utdanning er lavt, sier Hege Schøyen Dillner til vekst.media.

I løpet av de siste ti årene er antall søknader til videregående opplæring nesten halvert, riktignok med en liten oppgang i 2015.

Dillner er konserndirektør stab i Veidekke, et av skandinavias største entreprenørselskap innen bygg og anlegg samt eiendomsutvikling.

Hvordan kan dere i Veidekke få flere unge til å ta yrkesfag?

– Vi gjennomførte tidligere i år kampanjen «byggfremtiden.no» for å motivere flere elever til å søke seg til yrkesfag.

Startlønn på minst 500.000 kroner

Hun legger til:

-Alle som velger yrkesutdanning, får lønn i læreperioden, og når fagbrevet er sikret, kan en fersk fagarbeider i Veidekke se fram til en årsinntekt på over en halv million kroner.

Dillner bruker betegnelsen solid plattform for livet idet hun beskriver utdanningen innen bygg- og anlegg. En fagarbeider kan gå rett ut i arbeid eller ta påbygning til ingeniør.

Videre opplyser Veidekke-direktøren:

– Det er i dag rundt 5.000 ansatte i Veidekke Norge, av dem er nesten 3000 fagarbeidere. Som en av landets største lærlingebedrifter tar vi også ansvar for utdanning av egne fagarbeidere – med 170 lærlinger i Norge. I 2015 fikk vi 900 nye medarbeidere i Norge, fordelt på både fagarbeidere og funksjonærer.

Trenger flere på laget

Og flere trengs da bransjen er i vekst og Veidekke vokser seg sterkere gjennom både organisk vekst og oppkjøp.

– I løpet av de femten neste årene vil Norge trenge 90 000 nye fagarbeidere innen bygg og anlegg, dvs ca 6000 hvert år, illustrer Dillner til vekst.media.

I dag rekrutterer bemanningsselskapene om lag en fjerdedel blant fagutdannede, og en fjerdedel blant voksenlærlinger/ praksiskandidater i Norge og resten rekrutteres fra utlandet.

-Bygg- og anleggsbransjen er i ferd med å bli landets største næring, og prognosene for fremtidige jobber stiger. Vi vet at det vil komme store og små byggeprosjekter i all overskuelig fremtid, avslutter Hege Schøyen Dillner.

Artikkelen ble opprinnelig publisert på søsteravisen til enerwe.no, vekst.media.

Powered by Labrador CMS