Gjør business på omstilling

Publisert

Så oljekrisen komme, og vet hvordan selskaper skal takle markeder i endring.

- Nå skjer det store endringer i markedene, sier Cato Svendsen og Per Sørum i konsulentselskapet North Consultants. - Vi går fra en tid hvor det meste gikk opp og bra, men nå brytes de vante strukturer og det er helt nødvendig med nytenkning. Man kan ikke fortsette i samme spor, omstilling og restrukturering er må til for å sikre nye posisjoner.

Seirende ut av oljekrisen

Svendsen har stor tro på at Norge går sterkere ut av oljekrisen. Blant annet fordi Norge generelt har en bedriftskultur preget av lite ”silo-tankegang”. Norske bedrifter klarer å dra nytte av teknologi og løsninger på tvers av bransjer og Norge er et arnested for moderne teknologi som verden trenger.

- Norge er under ombygging. Vi har vært bortskjemte med høy oljepris alt for lenge, men vi tror det blir bra i andre enden. Hvorfor? Norsk næringsliv har høyere produktivitet enn for eksempel gjennomsnittet er innenfor EU. Norsk bedriftskultur er lite hierarkisk, ser til andre sektorer for innspill og vi er generelt mer åpne -  dette er konkurransefortrinn på det globale markedet. Vi ser klare tegn til at bransjer søker sammen for å finne nye markeder. Det er mye positivt som skjer, men man må tenke nytt og ikke være passive i dagens endringsmodus, mener Svendsen.

- Ikke bli forbikjørt

Konsulentselskapet North Consultants er spesialister i strategisk forretningsutvikling globalt som i Norden. De bistår kunder med alt fra markedskartlegging, strategi, gjennomføring og ikke minst finne de beste hodene til nøkkelroller.

- Det er nå man skal satse, ta grep om situasjonen, se etter nye markeder, måter å gå til markedet på og ikke minst handle. De som venter kan risikere å bli forbikjørt av mer ambisiøse konkurrenter. Norwegian satset, våget å utfordre de store etablerte aktørene, utviklet nye forretningsmodeller i et tradisjonsorientert marked, forteller Svendsen.

Landbasert industri har mye til felles med oljeindustrien

Andre bransjer har tapt arbeidskraft til oljebransjen i årevis fordi oljen har hatt de høyeste lønningene. Nå som dette snur vil lønnsveksten dempes og andre markeder kan nå søke vekst fordi de kan ha råd til å hente ressursene de trenger. Mindre press på lønninger fra oljebransjen fører til at andre markeder vinner i nedgangstidene.

Infrastruktur er et av de største satsningsområdene i Norge de neste 20 årene.

- For eksempel har Stortinget og regjeringen besluttet å investere over 1.000 milliarder kroner til vei, jernbane, tunneler og bruer de neste 20 årene. Landbasert industri har mye til felles med petroleumsindustrien. Begge har for eksempel betong, stål og byggteknologi som fellesnevner – alt det oljebransjens beste hoder kan er også aktuelt i andre sektorer. Mye av den arbeidskraft som nå blir ledig fra oljebransjen kan nyttiggjøres i andre næringer, sier Svendsen.

Må kaste seg ut i det

North Consultants har spesialisert seg i Go To Market-strategi og gjennomføring.

- Man må tørre å satse, kaste seg ut i det. Når markedsforholdene endrer seg så raskt som i dag trenger man en god strategi for hvordan man skal håndtere usikkerheten, og komme seg raskt ut i det, avslutter Svendsen.

Powered by Labrador CMS