- Utbyggingen av Buheii vindkraftverk kan gjennomføres som planlagt

Olje- og energidepartementet stadfester NVE's vedtak.

Publisert

Olje- og energidepartementet skriver på regjeringen.no at de nå har stadfestet NVEs godkjenning av detaljplan og miljø-, transport- og anleggsplan for Buheii vindkraftverk i Kvinesdal og Sirdal. Det skjer etter en omfattende klagebehandling.

Buheii vindkraftverk fikk endelig konsesjon for bygging og drift av Olje- og energidepartementet i november 2017 etter klagebehandling. I konsesjoner for vindkraftverk er det vilkår om at detaljerte utbyggingsplaner skal godkjennes av konsesjonsmyndighetene, og det gjorde NVE i oktober i fjor.

Vedtaket ble påklaget av blant annet Kvinesdal kommune, Naturvernforbundet og flere andre organisasjoner. Det nådde ikke frem.

Etter en grundig saksbehandling har departementet ikke funnet grunnlag for å ta klagene til følge

Tina Bru

- Etter en grundig saksbehandling har departementet ikke funnet grunnlag for å ta klagene til følge. Godkjenningen av planene legger til rette for at utbyggingen av Buheii vindkraftverk kan gjennomføres som planlagt, sier olje- og energiminister Tina Bru.

Alle klagene rettet mot lovanvendelsen, saksbehandlingen og innholdet i planene NVE hadde godkjent, er gjennomgått og vurdert under klagebehandlingen, men departementet har ikke funnet grunnlag for å overprøve NVE's vedtak.

Her er NVE's oversiktsside for konsesjonssaken.