Oslo  20151118.Karl Erik Schjøtt-Pedersen, administrerende direktør i Norsk olje og gass. Norsk olje og gass legger fram sin niende årlige konjunkturrapport, som gir et innblikk i landets og verdens energimarked.Foto: Ole Gunnar Onsøien / NTB scanpix
Oslo 20151118.Karl Erik Schjøtt-Pedersen, administrerende direktør i Norsk olje og gass. Norsk olje og gass legger fram sin niende årlige konjunkturrapport, som gir et innblikk i landets og verdens energimarked.Foto: Ole Gunnar Onsøien / NTB scanpix

– Budsjettforslaget viser hvor viktig det er at vi klarer å holde oppe inntektene fra olje- og gassvirksomheten

Publisert

Norsk olje og gass mener at neste års statsbudsjett viser hvor viktig det er å holde inntektene fra olje- og gassvirksomheten oppe.

I neste års statsbudsjett legger regjeringen opp til å bruke 231,1 milliarder kroner av oljeinntektene, etter det NTB erfarer.

Bransjeorganisasjonen mener at økt oljeproduksjon sørger for at det blir mindre velferdskutt.

– Budsjettforslaget viser hvor viktig det er at vi klarer å holde oppe inntektene fra olje- og gassvirksomheten. Selv små endringer i produksjonen vil ha stor betydning for hvor store endringene må være på andre områder, sier administrerende direktør i Norsk olje og gass Karl Eirik Schjøtt-Pedersen.

Han mener det er det er nødvendig å ruste oss til utfordringene som kommer for norsk økonomi som følge av økte utgifter til en aldrende befolkning.

– Produksjon av olje og gass i Norge er avgjørende for å lette omstillingene og unngå kutt i viktige velferdsordninger, sier han.

En analyse fra Oslo Economics viser at med bare 10 prosent høyere oljeproduksjon enn det regjeringen foreløpig har lagt til grunn, vil behovet for å kutte på andre områder i 2040 kunne reduseres med hele 28 prosent. Alternativet er å øke skatter, øke produktiviteten eller å arbeide mer.

Forventer at partiene holder ord

Regjeringens anslag for oljeinntekter i statsbudsjettet 2018 (netto kontantstrøm) er 183 milliarder kroner. Det er 45 milliarder mer sammenlignet med 2017.

Store oljeinntekter må ikke tas for gitt. Tilgang til nytt areal og stabile rammebetingelser er avgjørende for å opprettholde oljeinntektene de kommende årene, påpeker Norsk olje og gass.

– I forkant av valget ga partier, som representerer et bredt flertall i det nyvalgte Stortinget, løfte om at de vil sikre stabile rammebetingelser for oljenæringen. Nå forventer vi at de holder ord. Næringen trenger forutsigbarhet for at norsk sokkel skal være attraktiv og bidra med store inntekter til fellesskapet, sier Schjøtt-Pedersen.

Schjøtt-Pedersen mener stabile rammevilkår og tildeling av nytt areal er særlig viktig.

– Norsk sokkel har vært kjennetegnet av stabilitet. Det har gjort norsk sokkel konkurransedyktig. Derfor er det grunn til bekymring når enkelte tar til orde for å endre rammevilkårene og stanse praksisen med stabil tilgang til nytt areal. Slike endringer ville ha alvorlig virkning på norsk økonomi framover, sier Schjøtt-Pedersen.

(©NTB)