SSB:
SSB:

Bruker mindre penger på miljøvernutgifter

Publisert

SSB har nå lagt frem nye tall for miljøvernutgiftene innen industri, bergverk og utvinning. Tallene viser miljøvernutgiftene for 2014, 2015 og 2016.

Totalt endte miljøvernutgiftene på nesten 6,7 milliarder kroner. Det er store beløp, men er likevel hele 1,4 milliarder lavere enn i 2015. Det tilsvarer en nedgang på 17 prosent.

- Det er først og fremst investeringene innenfor olje- og gassutvinning som har ført til lavere totale utgifter til miljøverntiltak, skriver SSB.

Som følge av oljeprisfallet falt investeringene, og det gjør også at miljøvernutgiftene gikk ned. Olje- og gassutvinnings miljøinvesteringer var i 2016 på 0,6 milliarder, over 1 milliard mindre enn i 2015.

Den reduserte aktiviteten gjorde imidlertid lite for miljøvernutgiftene på driftssiden. Selv om de totale investeringene i miljøverntiltak falt i 2016, var de totale driftsutgiftene både for olje- og gassutvinning og for industri og bergverk på omtrent samme nivå i 2016 som i 2015.

Avfall og avløp er de to klart største miljøvernområdene. I andel av totale utgifter utgjorde de i 2016 nesten 76 prosent. 12 prosent av utgiftene dekket tiltak for å redusere utslipp av klimagasser og andre utslipp til luft.

Miljøvernutgiftene gikk kraftig ned på investeringssiden innen olje- og gassutvinning.
Miljøvernutgiftene gikk kraftig ned på investeringssiden innen olje- og gassutvinning.
Driftsutgiftene gikk noe ned, men holdt seg stort sett stabilt mens miljøvernutgiftene knyttet til investeringen falt ganske markant i årene 2014 til 2016.
Driftsutgiftene gikk noe ned, men holdt seg stort sett stabilt mens miljøvernutgiftene knyttet til investeringen falt ganske markant i årene 2014 til 2016.
Det er avfall som utgjør den største utgiftsposten innen miljøvernutgifter.
Det er avfall som utgjør den største utgiftsposten innen miljøvernutgifter.