Bruker blokkjede for å sjekke at strømmen kommer fra fornybar energi

Publisert

Acciona forteller i en pressemelding at de ved hjelp av blokkjede-teknologi gir strømkunder i Sør-Europa mulighet til å sjekke om elektrisiteten de bruker kommer fra 100 prosent fornybare kilder. Nå vilde bruke løsningene i flere markeder.

Løsningen er utviklet i et samarbeid mellom Acciona Energi og tech-selskapet FlexiDAO, som har spesialisert seg på å utvikle digitale tjenester for kraftselskaper. FlexiDAO var et av oppstartsselskapene som ACCIONA valgte ut i andre runde av innovasjonsprogrammet I'NNOVATION i juni, i konkurranse med 231 selskaper fra 16 land.

FlexiDAO og ACCIONA Energi har utviklet en kommersiell pilot som sikrer sporbarheten fra produksjonen fra fem vind- og vannkraftanlegg i Spania til fire bedriftskunder i Portugal. Med det mener de at de er det første kraftselskapet som gjør det mulig å spore fornybar energi gjennom blokkjede-teknologi i Spania og Portugal.

En spesialutviklet blokkjedeplattform for energisektoren, kalt Energy Web Blockchain, har blitt brukt for denne piloten. Det neste trinnet nå blir å utvide bruken, med utgangspunkt i hvilke markeder som er de mest hensiktsmessige for denne typen tjenester. Det vil si land som ikke bruker opprinnelsesgarantier, slik tilfellet er i flere latinamerikanske land.

- Vi er veldig glade for å ta dette første, viktige skrittet langs en rute som sikkert vil sette trenden de neste årene, sier Belén Linares, innovasjonsdirektør for ACCIONA Energi.

Blokkjede, eller blockchain på engelsk, er teknologien som i dag forbindes mest med kryptovaluta som for eksempel Bitcoin. Det forventes at den vil bli tatt aktivt i bruk innen mange områder der det i dag er en egen aktør som garanterer for transaksjonene som gjennomføres, enten det er snakk om penger, avtaler eller andre utvekslinger av informasjon der det er viktig at alt kan verifiseres.