Alltid ønsket deg din egen fjernstyrte ubåt?

Publisert

Nå kan drømmen bli til virkelighet!

Utstyr fra olje- og gassbransjen må finne nye bruksområder. Tidligere utstyr som fases ut i olje- og gassbransjen må finne nye og alternative bruksområder.

Innovasjon i Stavanger

Den fjernstyrte undervannsfarkosten (ROV) som ble lagt ut for salg på finn.no i forrige uke av Morten Urrang på vegne av BRI Offshore er tidligere benyttet innenfor olje- og gassbransjen i blant annet Venezuela.

Undervannsfarkosten som ble bygget og utviklet i Stavanger i 2008 var en innovasjon i sin tid, farkosten ble overtatt av selskapet sammen med annet utstyr, og er ikke innenfor kjerneområdet til bedriften, forklarer Urrang.

Gjenbruk av teknologi og utstyr

Urrang mener at det er viktig at teknologi som ikke lenger holder standarden for olje- og gassbransjen kan omplasseres til andre bruksområder og bli en ressurs innenfor andre næringer.

Grunnen til at vi la den ut på Finn er fordi den ikke lenger holder de standardene som kreves innenfor vår bransje og vi må derfor finne alternative bransjer å tilby farkosten til, sier Urrang.

Havbruksnæringen neste stopp

Samtidig mener han at teknologi som tidligere har blitt benyttet i bransjen fortsatt har gode egenskaper som egner seg for andre bruksområder i andre næringer. I havbruksnæringen vil den for eksempel kunne åpne nye muligheter.