Brexit fører til lavere oljeetterspørsel

Publisert

Britenes EU-utmelding bidrar til at den globale oljeetterspørselen vil falle neste år, ifølge Det internasjonale energibyrået (IEA).

I torsdagens prognose viser IEA til dårligere utsikter for verdensøkonomien som følge av at Storbritannia i juni stemte for å forlate Unionen. Byrået antar at den globale oljeetterspørselen i 2017 vil være 1,2 millioner fat om dagen – sammenlignet med 1,4 millioner fat per dag i år.

IEA anslo tidligere at etterspørselen i 2017 ville være 1,3 millioner fat om dagen.

Byrået opplyser samtidig at de venter at overforsyningen av olje – som har bidratt til den lave oljeprisen – ikke vil vedvare utover 2016.