Visesentralbanksjef Egil Matsen (t.h.) og nestleder i Norges Bank Investment Management Trond Grande presenterer kvartalstall for Statens pensjonsfond utland i Norges Banks lokaler 17 aug 2016
Visesentralbanksjef Egil Matsen (t.h.) og nestleder i Norges Bank Investment Management Trond Grande presenterer kvartalstall for Statens pensjonsfond utland i Norges Banks lokaler 17 aug 2016

Kortvarig brexit-nedtur for oljefondet

Publisert

Brexit-avstemningen førte ikke til store endringer for Statens pensjonsfond utland, men eiendomsinvesteringene i London fikk seg en smell.

I andre kvartal i år fikk fondet, også kjent som oljefondet, en avkastning på 1,3 prosent. Det tilsvarer 94 milliarder kroner.

Etter å ha falt i verdi i årets tre første måneder fikk fondet en opptur i perioden april til juni. Resultatet skyldes i hovedsak renteinvesteringene, som fikk en avkastning på 2,5 prosent. Aksjeinvesteringene ga avkastning på mer beskjedne 0,7 prosent.

Verdien av eiendomsinvesteringene sank derimot med 1,4 prosent. Det skyldtes hovedsakelig nedjustering av verdien på de britiske eiendommene som følge av brexit.

Ekstraordinær nedjustering

Etter en rolig vår var det knyttet stor uro til britenes folkeavstemning om å tre ut av EU. Det overraskende resultatet om å forlate unionen førte til kraftig fall i markedene i to dager.

– Markedene hentet seg imidlertid raskt inn igjen, men med store sektorforskjeller. Det var blant annet svak avkastning for finansselskaper, sier Trond Grande, nestleder i Norges Bank Investment Management, som forvalter fondet.

Eiendomsmarkedet ble likevel påvirket av uroen rundt brexit. De britiske eiendommene utgjør 23 prosent av fondets eiendomsportefølje.

På grunn av den usikre situasjonen som oppsto, ble verdien av eiendommene i Storbritannia nedjustert med 5 prosent, noe som tilsvarer 1,5 milliarder kroner.

Grande sier nedjusteringen var et ekstraordinært tiltak. Han er tilbakeholden med å si om verdien kan bli justert opp igjen senere.

– Jeg skal vokte meg vel for å spekulere på verdianslagene for neste kvartal. Men ser man på det som har skjedd i det notert eiendomsmarkedet fra juli til august, ser det ut til å komme tilbake, sier han.

Tok ut penger igjen

En hovedgrunn til verdiøkningen i løpet av kvartalet var at kronekursen svekket seg mot de store internasjonale valutaene. Det bidro til å øke fondets verdi med 28 milliarder kroner.

For andre kvartal på rad ble det tatt ut penger av fondet – denne gangen 24 milliarder kroner. Grande påpekte at uttaket ble mer enn utlignet av svekket kronekurs, og at effekten ikke har noe å si for fondets langsiktige kjøpekraft.

Statens pensjonsfond utland utgjorde ved utgangen av juni 7.177 milliarder kroner. Nesten 60 prosent av fondet er investeringer i aksjer, 37 prosent i rentepapirer og 3 prosent i eiendom.