- Klimadebatten er knapt synlig i Brasil

Publisert

Øistein Johannessen har bakgrunn som kommunikasjonsdirektør på norsk sokkel i Equinor, men har den siste tiden bodd og jobbet i Brasil.

Han har flere ganger deltatt som foredragsholder på enerWE Communication Conference, og vi har også ofte intervjuet han om Equinors aktivitet.

Denne gangen senker vi skuldrene litt, og tar en uformell sommerprat.

- Hva har du gjort i sommerferien?

- Vel, du mener vinterferien? Her i Rio de Janeiro hvor jeg bor er det nemlig vinter, men det ble allikevel et par uker fri. Ferieukene tilbrakte vi i Brasil, hvor vi besøkte Pantanal, som er verdens største tropiske våtmarksområde, og Bonito, et fantastisk sted med mye spektakulær natur. Ikke akkurat plasser en vet så mye om i Norge, men som overgår det meste.

- Et år tilbake tok du med deg familien og flyttet til Brasil. Hvordan var overgangen for familien?

- Overraskende greit, egentlig. Rio er jo en millionby, men folk her i Brasil er usedvanlig imøtekommende og greie. Vi nordmenn kan lære mye av brasilianerne når det gjelder akkurat det, må jeg si. Det har gjort at vi har fått gode venner og trives på jobb og skole, til tross for at livet her er veldig annerledes enn i Norge. Det å bli kjent med et annet land slik vi nå får er fantastisk lærerikt.

- Hva skiller en arbeidsdag på Forus med en arbeidsdag i Brasil?

- Det er ikke så mye forskjell, egentlig. I Equinor arbeider vi mye med å etablere like praksiser og arbeidskulturer på tvers av landene, så en kjenner seg virkelig igjen når en kommer inn dørene her i Rio. Så er det jo forskjell på oppmerksomheten og debatten rundt Equinor i Norge, og Equinor her i Brasil. Nå vokser Equinor betydelig i Brasil og vil i løpet av få år få en helt annen posisjon i landet, med aktiviteter innen olje, gass og fornybar energi. Det er veldig spennende å få være med på den reisen, og samtidig også være med å bygge profilen til selskapet og vårt nye navn!

- Hva skiller den norske energidebatten med energidebatten i Brasil?

- På mange måter er det mange fellestrekk, men en viktig forskjell er at Brasil er et land som sliter økonomisk, med store sosiale forskjeller. Derfor er landet svært avhengig av inntekter fra sektorer som olje og gass. Så det betyr at aktivitetsnivå, lokale ringvirkninger som arbeidsplasser er svært viktig, og preger mye av diskusjonene. Brasils kraftforsyning er i stor grad basert på vannkraft, men de store millionbyene har voksende forsyningsutfordringer. Det medfører økt fokus på andre energiformer som sol, vind og gass.

- Hva skiller den norske klimadebatten med klimadebatten i Brasil?

- Den er ikke sammenlignbar, og klimadebatten er knapt synlig her i Brasil. Når en bor her, så forstår en hvorfor. I et land med så akutte sosiale utfordringer, så havner klimaproblematikken fort i andre rekke, selv om også den krever handling nå. Men vi ser tegn på at klimaspørsmålet blir mer og mer et tema også her, og det er faktisk selskaper som oss som er de mest aktive å sette den på dagsordenen. Her i Brasil så er klimaspørsmålet mer knyttet opp mot bevaring av Amasonas, og det er et større tema, og ikke minst viktig, for det er et av de viktigste globale tiltakene verden må lykkes med skal en klare å nå klimamålsettingene.

- Sommeren i Norge har vært rekordvarm. Norske bønder fortviler. I Europa er det rekordvarme der menneskeliv og helse står på spill. Skogbranner herjer. I Hellas og USA har skogbranner også tatt liv. Tror du den varme sommeren er et resultat av menneskeskapte klimaendringer?

- Det har vært spesielt å følge med på hva som har skjedd i Norge og Europa fra Brasil, og det får en virkelig til å tenke. I så viktige tema kan det ikke handle om hva hver enkelt tror. Det må baseres på kunnskap, og dermed vitenskap. Hvis en tilnærmet samlet akademia sier at verden må handle, vel, da har vi i mine øyne ikke et valg. Equinor støtter også ambisjonen i Parisavtalen, og er på mange områder i forkant med omstillingen energibransjen må gjennom.

- Equinor satser på sol og vind. Tror du at du vil oppleve et år der Equinor investerer mer enn 50 % i fornybart før du går av med pensjon?

- Jeg har jobbet med fornybart tidligere, og er veldig glad i det som skjer der, spesielt innen offshore vind og sol. Her i Brasil bygger vi nå sammen med Scatec vårt første solprosjekt. 162 MW som vil gi strøm til 160 000 huststander! Veldig bra, og håper virkelig vi får til mer framover. Om det blir mer eller mindre enn 50 prosent vet jeg ikke, men det er jo veldig, veldig lenge til jeg blir pensjonert, så kanskje…😊

- I dag finansierer olje- og gassindustrien vårt velferdssamfunn. Equinor er på vei mot å bli et bredt energiselskap. Tror du at fornybart en dag vil bidra med like mye penger til statsbudsjettet som det olje- og gass gjør i dag?

- Nei, det har jeg problemer med å se at det skal gjøre, og det er noe av hva en i Norge må forberede seg på. Det er både knyttet til markedspotensialet, samt lønnsomheten innen fornybart. Husk at i Norge er elektrisiteten allerede mer eller mindre fullt dekket av ren vannkraft. Olje og gass er helt unikt i den forstand at det er en grunnrente som gir landet store inntekter. Staten tar i dag 78 prosent i ren skatt fra oljeselskapene, samt har store inntekter i tillegg som følge av Petoro og eierpost i Equinor. Det er urealistisk å tro at en kan få samme inntekter fra fornybar, og at det skal ‘erstatte’ olje og gass. Men det er ikke det samme som at en ikke skal vokse innen fornybart, for det må en, men det tilsier også viktigheten for Norge å fortsette med olje og gass.

- Har du vurdert solceller på egen bolig?

- Vi har faktisk snakket om det, men som sagt, elektrisiteten vi bruker i vårt hus kommer i all hovedsak fra ren vannkraft. Det kan jo tenkes at støtteordninger gjør det kommersielt interessant en dag, men da blir det noe annet.

- Du kan invitere med deg tre gjester på fjelltur for å diskutere Equinors kommunikasjonsstrategi. Hvem velger du?

- Normalt når jeg går på fjelltur så er det for å diskutere alt annet enn jobb, og Equinors kommunikasjonsstrategi er godt gjennomarbeidet og framoverlent. Men hvis jeg absolutt må snakke jobbrelatert, så ville jeg heller lært mer om framveksten av den nye høyrepopulistiske bølgen, og dermed tatt med meg Steve Bannon. Så vil jeg gjerne forstå hva som driver folk til å bruke fake news til å systematisk undergrave dagens samfunnsorden. Dessverre har jeg ingen navn på den blokken, og det er vel litt av problemet… Tenker det holder med de to, for da kunne vi tatt en klatretur sammen, med bratte stup og lange rappeller. Det gjør noe med en når en henger der, og er totalt prisgitt at tau, sikringer og systemer fungerer som det skal, og ikke minst at du kan stole på den som sikrer på den andre enden av tauet…

(Bilde øverst i saken tatt på vei ned fra Dedo de Deus (Finger of God) i Rio de Janeiro).

Powered by Labrador CMS