Ingrid Sølvberg er glad for å ha fått prøvd seg på praktiske oppgaver tidlig i karrieren. - Det kan kanskje være et råd til alle unge - å sikre at de har en god og solid faglig plattform å stå på, sier hun.
Ingrid Sølvberg er glad for å ha fått prøvd seg på praktiske oppgaver tidlig i karrieren. - Det kan kanskje være et råd til alle unge - å sikre at de har en god og solid faglig plattform å stå på, sier hun.

- Det er ingen selvfølge at verdiskapingen skulle bli så enorm

Møt den ferske oljedirektøren Ingrid Sølvberg i det store profilintervjuet.

Publisert Sist oppdatert

Vinden som kommer fra Nordsjøen og de mange oljefeltene der, har fått godt tak i håret til den relativt ferske oljedirektøren, Ingrid Sølvberg. Hun poserer selvsikkert og med naturlig autoritet foran logoen til Oljedirektoratet på den mursteinskledde bygningen.

Det er en grå dag i Stavanger, og vi er i gang med fotosesjonen i forbindelse med dette intervjuet. Når enerWE møter Sølvberg til profilintervju, har hun sittet i sjefsstolen i knappe to uker. Hun har blant annet rukket å være med på åpningen av Johan Sverdrup-feltet sammen med statsminister Erna Solberg og daværende olje- og energiminister Sylvi Listhaug og avholdt den årlige presentasjonen av Sokkelåret.

- Hvordan har den første tiden vært?

FAKTA: INGRID SØLVBERG

Stilling: Oljedirektør

Arbeidssted: Oljedirektoratet

Alder: 49 år

CV: Oljedirektoratet, Centrica Energy, Statoil.

- Det ble noen hektiske første uker, men det er kjekt det. Jeg tror ikke det blir sånn hver uke, men det er travelt. Det har det vært før og det vil det være fremover. Nå skal det bli tid til å være litt mer på indre bane i noen uker. Men det blir nok en god blanding av indre og ytre bane, sier hun.

Når Sølvberg er foreviget av den lokale Stavanger-fotografen som er leid inn, tar vi plass på møterommet Frøy. Navnet er hentet fra oljefeltet i Nordsjøen med samme navn, og som var i produksjon fra 1995 til 2001.

Til enerWE forteller hun at en rekke tilfeldigheter førte henne til oljebyen Stavanger. Sølvberg gikk på det som den gangen het NTH - på linje for marin teknologi, og hadde sommerjobb som undervannsingeniør i Statoil to år på rad, og deretter sommerjobb i Det Norske Veritas i Oslo.

- Men da jeg begynte med jobbsøking, var det ansettelsesstopp hos alle de store oljeselskapene – Saga, Hydro og Statoil. Da fikk jeg jobb i Nutec i Bergen, et selskap innen norsk undervannsteknologi. Der skulle jeg jobbe med autonome undervannsfarkoster. Men jeg ble innleid til Statoil fra dag én, og etter sju måneder fikk jeg fast jobb der. Og så endte jeg opp her, forteller hun.

I Stavanger møtte hun sin mann – som er fra Harstad - og ble boende i fylket der hun også har familierøtter.

- Jeg har en far fra Bryne, så jeg har flyttet tilbake til mine røtter, nærmest. Det er veldig kjekt å ha litt slekt her og. Og far synes det er stor stas at jeg er her, forteller hun.

Og bruken av ordet «kjekt» er et tydelig tegn på at hun har tilpasset seg Stavanger- sjargongen.

Oljedirektoratet har kontor like utenfor Stavanger, og nå har Ingrid Sølvberg inntatt sjefsstolen, etter å ha hatt ulike lederstillinger internt. - Rollen er annerledes, men det er de samme kjekke folkene jeg møter hver dag og skal jobbe sammen med, sier hun.
Oljedirektoratet har kontor like utenfor Stavanger, og nå har Ingrid Sølvberg inntatt sjefsstolen, etter å ha hatt ulike lederstillinger internt. - Rollen er annerledes, men det er de samme kjekke folkene jeg møter hver dag og skal jobbe sammen med, sier hun.

«Irriterende perfekt»

Siden 2013 har hun jobbet i Oljedirektoratet, og da daværende oljedirektør Bente Nylands andre åremålsperiode gikk ut i fjor, tok det ikke lang tid før Sølvberg ble løftet frem som en favoritt til å overta jobben. Hennes kolleger i Oljedirektoratet ble i alle fall ikke overrasket da det ble kjent at hun hadde fått jobben. «Jeg visste hun ville være en veldig god kandidat», uttaler en kollega i Oljedirektoratet. En annen kollega sier; «Jeg var nokså sikker på at hun hadde en god sjanse for å få jobben hvis hun ville.»

Som oljedirektør vil Sølvberg for mange bli et ansikt utad for norsk oljebransje. Hun har reflektert rundt hvilken rolle Oljedirektoratet skal og bør ta i den til tider konfliktfylte debatten om fremtiden til norsk oljevirksomhet.

Det er tydelig at hun har vært forberedt på spørsmål om oljebransjens fremtid når hun får det. Hun trekker pusten dypt før hun starter.

Som fagdirektorat må vi bidra med fakta og informasjon om det som skjer i oljebransjen og norsk sokkel og sørge for at debatten blir så opplyst som mulig

Ingrid Sølvberg

- Det er jo en krevende debatt. Men som oljedirektorat skal vi ikke ta stilling til det som blir sagt i den politiske debatten. Som fagdirektorat må vi bidra med fakta og informasjon om det som skjer i oljebransjen og norsk sokkel og sørge for at debatten blir så opplyst som mulig, sier hun.

Med seg til intervjuet har hun en liten bunke ark med stikkord og forberedte setninger. Dette er helt tydelig en dame som liker å stille godt forberedt. En kollega beskriver henne slik; «Hun er irriterende perfekt - både ryddig, energisk og pålitelig». En venninne beskriver henne som grundig, en som bruker god tid på å planlegge og som overlater de færreste ting til tilfeldigheter – «Hun skyter ikke fra hofta».

I den forbindelse passer jo de medbragte arkene godt inn - hun blar fort gjennom bunken for å se om det er noe hun har glemt når det gjelder debatten om oljebransjens fremtid. Hun fortsetter;

- Det er viktig at alle får komme til torgs med sine oppfatninger og meninger. Både de som syns næringa er flott, men også de som har lyst til å legge den ned. Det er meningsbrytning som alltid har bragt samfunnsdebatten videre. Sånn må det også være nå. Og alle har behov for informasjon og fakta – der har vi en viktig rolle i å være med og formidle og opplyse debatten så godt som mulig. Men vi tar ikke stilling til hva som skal skje – det har vi heldigvis folkevalgte som skal ta seg av.

- Men går det inn på deg når folk er så sinte på oljebransjen?

Det er meningsbrytning som alltid har bragt samfunnsdebatten videre.

Ingrid Sølvberg

- Nei, det går vel egentlig ikke inn på meg. Jeg har stor forståelse for at mange synes det er skremmende - gitt de rammene som er rundt oss akkurat nå med klimaendringer. Da blir vår rolle desto viktigere – for å formidle fakta og informasjon.

- Ansvarlig bransje

Den nyslåtte oljedirektøren minner om at myndighetene allerede i 1996 påla selskapene å vurdere kraft fra land ved nye feltutbygginger og større endringer på felt i drift. Og at hun tror fullt og fast på at dette er en næring som faktisk bryr seg om klima.

Både vi som myndigheter og de som jobber i oljeselskapene er nok minst like opptatt som alle andre av at kloden skal etterlates til våre barn i så god stand som mulig.

Ingrid Sølvberg

- Det er viktig å få frem at petroleumsnæringen viser ansvarlighet. Det virker som om det er en oppfatning i enkelte miljøer at de som jobber i oljebransjen ikke bryr seg om klima - men både vi som myndigheter og de som jobber i oljeselskapene er nok minst like opptatt som alle andre av at kloden skal etterlates til våre barn i så god stand som mulig. Dette er en ansvarlig bransje som har jobbet for å få ned utslippene både til luft og til sjø i mange tiår, sier hun.

Og nevner som eksempel at operatøren BP la kraft fra land ut til Valhall-feltet for snart ti år siden, og at det på Ekofisk er gjort arbeid for å få ned utslippene gjennom energieffektiviseringstiltak og installasjon av et kraftdistribusjonsnettverk mellom de ulike plattformene for å utnytte kraften effektivt.

- Dette er bare to eksempler. Og nylig la en samlet, norsk petroleumsindustri frem ambisiøse mål og planer for å redusere utslippene av CO2 fra produksjonen. Det er bra. Det viser ansvarlighet og at det jobbes godt og intenst med å redusere utslippene, sier hun – og legger til at Oljedirektoratet skal legge til rette for at disse utslippene reduseres.

- Det må jobbes med å få ned utslippene både fra utvinningen av olje og gass, og ikke minst fra forbruket. Stortinget har vedtatt at vi skal produsere olje og gass fra norsk sokkel. Inntil noe annet eventuelt blir besluttet, må vi gjøre det vi kan best, nemlig å legge til rettet for en sikker og forsvarlig utvinning med lavest mulig utslipp, og på en måte som skaper størst mulig verdi for fellesskapet, sier hun.

Ønsker debatt velkommen

Når vi beveger oss inn på temaet ungdommers klimaengasjement og den svenske klimaaktivisten Greta Thunberg, sier hun at hun forstår at den oppvoksende generasjonen utfordrer det etablerte på flere fronter.

- Det alltid har vært sånn at man kanskje spesielt fra de yngre kreftene i samfunnet utfordrer den litt mer etablerte delen av samfunnet, som jeg også etterhvert er en del av. Og det synes jeg er kjempebra. Det er viktig at vi har den debatten, understreker hun.

Men krisebegrepet som blir brukt i en del sammenhenger gjør kanskje at man skaper unødig mye frykt, og dermed ikke får den gode debatten.

Ingrid Sølvberg

Hun tar en liten pause og tenker seg om – og nå er det tydelig at hun veier sine ord før hun fortsetter;

- Men krisebegrepet som blir brukt i en del sammenhenger gjør kanskje at man skaper unødig mye frykt, og dermed ikke får den gode debatten. Jeg har inntrykk av at vi kanskje er på vei til å få en litt bedre debatt og dialog som er tuftet på mer respekt og evne til å lytte til hverandre. Når det gjelder den yngre generasjonen, synes jeg det er kjempebra at de utfordrer det etablerte.

Sølvbergs barn er - i likhet med den rykende ferske olje- og energiministeren Tina Bru - født og oppvokst i Rogaland. I et av sine første intervjuer omtalte Bru seg selv som en ekte «oljeunge». Dette er ikke et begrep hun har forholdt seg mye til.

Det er ikke bare «oljeunger» som nyter godt av ringvirkningene fra oljebransjen – det gjør alle barn og voksne i hele landet

Ingrid Sølvberg

- Men jeg tenker at det i utgangspunktet mest reflekterer at noen barn har vokst opp med å se borerigger og offshore fartøy som en dagligdags og naturlig ting, og kanskje har foreldre som jobber i tilknytning til oljeindustrien. De har nok et mer «naturlig» forhold til at petroleumsvirksomhet er en stor og viktig næring for Norge. Du finner nok «oljeunger» som både heier på og er kritiske til oljebransjen. Og det er ikke bare «oljeunger» som nyter godt av ringvirkningene fra oljebransjen – det gjør alle barn og voksne i hele landet

- Vil du kalle dine barn oljeunger?

- Mine barn er født og oppvokst i Rogaland, og har en rimelig god forståelse for oljebransjen og dens betydning for velferdsstaten. Men de stiller spørsmål de óg, sier Sølvberg.

- Viktig å være stolt over det man gjør

I fjor høst startet elektriker Idar Martin Herland et fenomen som spredde seg i stor fart i oljerelaterte bransjer - der folk i oljebransjen blant annet la et filter på sin Facebook-profil med teksten «Stolt oljearbeider». Ingrid Sølvberg forteller at selv om hun ikke engasjerte seg i kampanjen - eller la Facebookfilteret på sin profil, er hun enig i at oljearbeiderne har all grunn til å være stolte.

- De som jobber i oljebransjen har mange grunner til å være stolte over den jobben de gjør. De har vært – og er – med på å skape det industrieventyret som Norge har opplevd – og fortsatt er med på... Men stolthet er viktig i alle jobber. Det å være stolt over det man gjør, er kjempeviktig, mener hun.

Oljedirektoratets samfunnsoppdrag er å kartlegge og evaluere alle petroleumsressurser på norsk sokkel. - Det er politikerne som bestemmer hva de vil velge å gjøre med den informasjonen, sier oljedirektør Ingrid Sølvberg.
Oljedirektoratets samfunnsoppdrag er å kartlegge og evaluere alle petroleumsressurser på norsk sokkel. - Det er politikerne som bestemmer hva de vil velge å gjøre med den informasjonen, sier oljedirektør Ingrid Sølvberg.

En av de mest politisk betente sakene for tiden, er Barentshavet - med et nylig tap for miljøbevegelsen i Borgarting Lagmannsrett og en stadig tilbakevendende diskusjon om iskanten. Dette er brennaktuelt stoff.

Her trer fagpersonen Sølvberg frem i all sin styrke - for dette er et felt hun har tydelig kontroll på. Hun starter pedagogisk med å skissere opp for en fersk energi-journalist hvordan feltene i Barentshavet sør har blitt utviklet.

- Barentshavet er et gigantisk område. Et enormt stort havområde. Vi er opptatt av at petroleumsnæringen fungerer i god sameksistens med andre havnæringer. Og det har man i stor grad lyktes med, sier hun.

Og det er norske politikere som har bestemt at det skal produseres olje og gass i dette området, påpeker hun.

Gjennom mer enn 50 år med lete- og produksjonsaktivitet på norsk sokkel har vi aldri hatt påslag av råolje på land eller påviselige skader på livet i havet fra virksomheten.

Ingrid Sølvberg

- Det var Stortinget som besluttet å åpne Barentshavet sør og produksjonsaktivitet der. Det har vært petroleumsvirksomhet i Barentshavet sør i over 40 år, og miljøtilstanden i havområdet er god, sier hun og viser til rapporter utarbeidet av «Faglig forum for norske havområder» - som er en arbeidsgruppe som består av 12 etater og som lager underlagsmaterialet til en oppdatering av Forvaltningsplanen for Barentshavet og Lofoten. Denne forvaltningsplanen skal behandles i Stortinget i vår.

- Gjennom mer enn 50 år med lete- og produksjonsaktivitet på norsk sokkel har vi aldri hatt påslag av råolje på land eller påviselige skader på livet i havet fra virksomheten, legger hun til.

Men det er altså først og fremst Barentshavet nord som har skapt debatt i media og har vist seg å være det mest betente området. Sølvberg understreker at dette området ikke er åpnet for petroleumsvirksomhet. Det er imidlertid en del av Oljedirektoratets samfunnsoppdrag å kartlegge og evaluere alle petroleumsressurser på sokkelen, også i områder som ikke er åpne for petroleumsvirksomhet.

- De siste åtte årene har vi gjennomført kartlegging av deler av Barentshavet nord på oppdrag fra regjeringen. Resultatene bruker vi til å estimere hvor store ressurser som potensielt kan ligge i Barentshavet Nord.

Deretter er det opp til myndighetene.

- Det er politikerne som bestemmer hva de vil velge å gjøre med den informasjonen, sier hun.

- Det vil ta slutt en gang

Kun dager etter at hun hadde startet i jobben, holdt Sølvberg oljedirektørens faste, årlige presentasjon - nemlig «Sokkelåret». Her var Sølvberg tydelig på at Oljedirektoratets råd er å bygge ut samfunnsøkonomiske ressurser og å utnytte eksisterende infrastruktur for å få til kostnadseffektive utbyggingsløsninger.

Norsk sokkel er blitt en moden sokkel, der funnene blir mindre.

Ingrid Sølvberg

- Norsk sokkel er blitt en moden sokkel, der funnene blir mindre. Det kan fortsatt bli gjort store funn, som Johan Sverdrup er et veldig godt eksempel på. Men når funnstørrelsen avtar, må vi jobbe enda mer med gode områdeløsninger som utnytter infrastrukturen som allerede er der, sier hun.

For hun er opptatt av at Norge skal få mest mulig igjen for sine store investeringer i olje og gass. Dette gjør også at ny teknologi blir viktig for å kunne hente ut mest mulig fra feltene, sier Sølvberg.

- Jo mer ny teknologi og nye metoder vi utvikler og tar i bruk, jo mer klarer vi å produsere forsvarlig og lønnsomt. Det vil ligge igjen store mengder olje og gass den dagen feltene stenges ned uansett, for det er teknisk umulig å utvinne alt. Vårt oppdrag er å bidra til at mest mulig av oljen og gassen på norsk sokkel blir produsert forsvarlig, effektivt og samfunnsøkonomisk lønnsomt.

Det er ingen selvfølge at Norge - som er et lite land på toppen av globusen, skulle ende opp med å ha så store olje- og gassressurser.

Ingrid Sølvberg

Det er tydelig at hun har mye på hjertet - og at dette er noe hun er særdeles opptatt av.

Hun tenker seg om før hun starter på en ny setning;

- Det er én ting jeg har lyst til å si; det er ingen selvfølge at Norge - som er et lite land på toppen av globusen, skulle ende opp med å ha så store olje- og gassressurser. Det er heller ingen selvfølge at verdiskapingen for samfunnet skulle bli så enorm. Det er mange andre ressursrike land i verden som ikke har klart å forvalte verdiene sine til beste for innbyggerne på den måten som visjonære politikere og beslutningstakere faktisk la rammene for – for 50- 60 år siden. Og det er ingen selvfølge at vi har den forvaltningen vi har, en velferdsstat og enorme penger på bok gjennom oljefondet, sier hun.

Dersom det ikke blir besluttet å avvikle oljevirksomheten, så spørs det om jeg får se den siste dråpen.

Ingrid Sølvberg

Hun er klar på at ingenting varer evig.

- Det vil ta slutt en gang. Oljen og gassen tar på et tidspunkt slutt. Men vi får regne med at vi har fått andre bein å stå på når vi når den milepælen - som gjør at vi kan videreføre velferdsstaten, sier hun til enerWe.

- Hvor er du da? Sitter du på toppen her fremdeles?

- Å nei! Men det er selvfølgelig avhengig av hva politikerne velger å gjøre i forhold til fremtiden til olje- og gassindustrien. Dersom det ikke blir besluttet å avvikle oljevirksomheten, så spørs det om jeg får se den siste dråpen, sier hun.

Føler på ansvaret

Sølvberg har hatt to andre lederstillinger i OD før hun overtok ansvaret for hele direktoratet i år. Som leder beskrives hun av kolleger som en god kommunikator som skaper mening om retningen, er flink til å ta råd, ser mennesker og som er flink til å delegere.

- Hvordan er du som leder?

- Jeg er opptatt av å lytte og forstå. En av de viktigste oppgavene til en leder er å skape mening i det vi jobber med. Det handler også mye om å skape gode team. Det å bygge gode lag som jobber godt sammen, og som trives sammen – da får vi mye mer ut av den enkelte, sier hun.

Alt dette gjør at man føler et stort ansvar, samtidig som man selvfølgelig blir litt stolt óg.

Ingrid Sølvberg

Sølvberg innrømmer at hun føler litt på at det er en stor oppgave hun har takket ja til.

- Oljedirektoratet er satt til å forvalte et viktig samfunnsoppdrag. Som oljedirektør må man håndtere skjæringspunktet mellom det som er naturgitt, samfunnsoppdraget, utvikling og bruk av ny teknologi, kommersielle vurderinger, samfunnsdebatten og ikke minst det å være leder for en veldig kompetent kunnskapsorganisasjon. Alt dette gjør at man føler et stort ansvar, samtidig som man selvfølgelig blir litt stolt óg. Av å ha fått det ansvaret, sier hun.

- Er det annerledes å jobbe her når du er sjefen på toppen enn da du var direktør?

- Mye er likt, men dette er en annen rolle. Det er klart at det betyr noe. Nå har jeg ansvaret for alt vi gjør i Oljedirektoratet, ikke bare en del av virksomheten. Rollen er annerledes, men det er de samme kjekke folkene jeg møter hver dag og skal jobbe sammen med.

- Jeg vil utøve lederskapet på en annen måte enn min forgjenger

Samtaler med kolleger i OD avslørte at det knytter seg en viss spenning til hvordan Sølvberg kommer til å sette sitt preg på organisasjonen.

- Det er vel naturlig at enhver ny leder vil gjøre sine vurderinger. Det vil jo jeg óg gjøre. Jeg er en annen person enn min forgjenger, og vil utøve lederskapet mitt på en annen måte enn henne. Også gjør man seg noen vurderinger. Men om og eventuelt hvilke endringer det kommer til å resultere i, gjenstår å se. Det må jeg bruke tid på, sier hun.

I 2017 kom det en ny lov om statens ansatte som blant annet vil få den konsekvens at Oljedirektoratet må avvikle rotasjonsordningen for ledere som de har hatt de siste 20 årene.

- Det betyr at etterhvert som de nåværende rotasjonsstillingene går ut på dato, må stillingene lyses ut på nytt, og da som faste lederstillinger. Så får vi se om det kan føre til justeringer. Men det har jeg ikke konkludert på ennå, sier hun diplomatisk.

Oljedirektoratets rolle fremover vil hun ikke spå om, men så langt hun kan se nå, er det ingenting som tyder på drastiske endringer i oppgavene.

- Vi har det samfunnsoppdraget vi har, og inntil noe annet blir sagt, ligger prioriteringene fast. Men vi tilpasser oss både modningen av sokkelen og arbeidet med å redusere utslippene fra sektoren i produksjonsfasen. Det ligger allerede i oppdraget vårt at produksjonen av lønnsom olje og gass skal hensynta det ytre miljøet, sikkerhet og sameksistens. Så det er ikke noe nytt der. Men vi ser at debatten påvirker selskapene, sier Sølvberg.

Ingrid Sølvberg synes det er for tidlig å si noe om hvordan hun kommer til å sette sitt preg på Oljedirektoratet som leder. - Jeg er en annen person enn min forgjenger, og vil utøve lederskapet mitt på en annen måte enn henne, sier hun.
Ingrid Sølvberg synes det er for tidlig å si noe om hvordan hun kommer til å sette sitt preg på Oljedirektoratet som leder. - Jeg er en annen person enn min forgjenger, og vil utøve lederskapet mitt på en annen måte enn henne, sier hun.

Vil inspirere jenter

Med både kvinnelig olje- og energiminister og kvinnelig oljedirektør - samt at flere av de store kraftselskapene har kvinner på toppen, har man tydeligvis lyktes med å tiltrekke kvinner til topp-sjiktet i energibransjen. Men olje- og energibransjen er fremdeles en mannsdominert bransje.

- Er det et mål å få flere jenter inn i bransjen?

- Absolutt. Her i Oljedirektoratet har Bente Nyland gjort en kjempejobb, her har vi hatt en halvt-om-halvt kjønnsfordeling i mange år allerede. Men det er viktig at man hele tiden legger kvalifikasjonsprinsippet til grunn for rekruttering og for hvem som får hvilke stillinger. Det har fungert godt for oss så langt, sier hun.

For hun er bevisst sin rolle - at hun kan være en inspirasjon for andre jenter eller kvinner som ser at det er mulig å klatre til topps.

Når man er kvinne i en næring som tradisjonelt har vært mannsdominert, er det viktig at man viser at her er det både mulig og kjekt å jobbe som dame i en lederposisjon.

Ingrid Sølvberg

- Når man er kvinne i en næring som tradisjonelt har vært mannsdominert, er det viktig at man viser at her er det både mulig og kjekt å jobbe som dame i en lederposisjon. Så jeg håper at det kan være til inspirasjon for en del yngre damer som vurderer å gå inn i lederstillinger å se at vi likevel er der at vi synes det er kjekt å shoppe litt, kle oss litt fint og at vi er ikke blitt som menn, men kan gjøre gode jobber for det, sier hun.

Når jeg spør henne om å nevne noen ledere som har inspirert henne, forteller hun om nå avdøde Liv Fjermestad, som var hennes aller første leder i Statoil.

- Jeg fikk høre «hun er kjempeskummel og streng». Men hun var helt fantastisk. Hun tok meg under sine vinger, og uten at jeg merket det, passet hun på meg som en hauk fra dag én. Og hun gjorde det nok av flere grunner, både fordi jeg var ung, men også fordi jeg var dame. Hun var en inspirasjon i det å finne balansen mellom å være resultatorientert og sette seg i respekt, og samtidig være en omsorgsfull og varm leder, sier hun.

Det var i hennes andre år med sommerjobb i Statoils at hun for alvor fikk oppleve livet offshore – på et intervensjonsfartøy som installerte tuneller over rørledninger og kontrollkabler på undervannsanleggene som ble installert på Sleipner-feltet.

- Det var rett etter at Sleipner-plattformen hadde sunket like uti Gandsfjorden her, sier hun og løfter armen som for å peke. Og fortsetter;

- Å reise offshore var jo midt i blinken i forhold til det jeg nettopp hadde lært på marin teknologi-studiene i Trondheim. Det å virkelig få være med i reelle situasjoner, det var en fantastisk mulighet og læring som jeg tok med meg, og som virkelig ga mersmak i forhold til å søke meg til petroleumsindustrien da jeg var ferdig med studiene.

All den praktiske erfaringen hun opparbeidet gjennom sommerjobber og de første årene i jobb var gull verdt da hun senere ville bli leder.

Det kan kanskje være et råd til alle unge - å sikre at de har en god og solid faglig plattform å stå på.

Ingrid Sølvberg

- Det er viktig å ha gjort sånne ting, å ha det faglige fundamentet godt på plass – da har du en solid og god plattform å stå på. Det kan kanskje være et råd til alle unge - å sikre at de har en god og solid faglig plattform å stå på. Senere kan man jobbe med andre ting, som for eksempel å bli leder, tror hun.

Oppvokst i Trøndelag og USA

På tross av utstrakt bruk av ordet «kjekt», er det lett å høre at Ingrid Sølvberg er født et helt annet sted i landet enn Rogaland. Hun er født og oppvokst i Trondheim, i en familie der begge foreldrene jobbet i akademia.

- Begge var professorer i datateknologi. De var tidlig ute, pappa ble professor veldig tidlig, og moren min kom noen år etterpå. Jeg hadde tre opphold i USA som barn, og det har nok vært med å prege hvem jeg har blitt, sier hun.

I oppveksten bodde Ingrid Sølvberg i USA med familien i flere omganger. - Alt var annerledes enn hjemme, og jeg elsket det, forteller hun.
I oppveksten bodde Ingrid Sølvberg i USA med familien i flere omganger. - Alt var annerledes enn hjemme, og jeg elsket det, forteller hun.

- På hvilken måte da?

- Mot, likhet og tilhørighet var nok verdier som tidlig ble viktig for meg. Jeg lærte å lese og skrive på et fremmed språk, hadde engelskspråklige venner, oppdaget McDonalds og Fisher Price, et vell av tv-kanaler og svømmebasseng overalt – alt var annerledes enn hjemme, og jeg elsket det.

Men livet i USA medførte også en bevissthet hos Sølvberg om at ikke alle blir behandlet likt.

- I kantinen på skolen var den ene halvdelen forbeholdt de hvite elevene. På skolebussen var det en uskreven regel at de hvite satt foran, de mørke satt bak. Jeg lekte med alle, men det falt ikke alltid i god jord. Dette satte dype spor, og det var vanskelig å akseptere at det var sånn, forteller hun.

Også søsteren hennes har blitt professor - i pedagogikk.

- Men ikke du? Har du ikke vært fristet av akademia?

- Det hadde sikkert vært kjekt det også, men tilfeldighetene ville det annerledes. Jeg ville i utgangspunktet bli barnelege, men jeg skiftet mening da det nærmet seg og jeg måtte ta et valg. Det var nok et riktig valg. Jeg har fått være med på en fantastisk reise så langt, og ser fram til fortsettelsen.

Kastet seg på hestryggen

Hun har to barn; og en datter på 19 år som er førstegangstjenesten i Luftforsvaret og en sønn på 21 år som har fulgt i mors fotspor og går på marinteknologi i Trondheim.

- Jeg er veldig stolt av begge barna mine. De er selvstendige, kloke, snille og omsorgsfulle, og jeg vil være stolt av dem uansett hva de velger å gjøre. Det er selvsagt kjekt å se at sønnen min har det like morsomt som jeg selv husker det var å være marinstudent, og det er hyggelig å kunne være en nyttig sparringspartner for ham når han har behov for det. Jeg håper begge finner en jobb de trives like godt i som det jeg gjør – hvor enn det måtte være.

En venninne forteller at Sølvberg har en enorm arbeidskapasitet: «Hvem andre er det som finner ut at de skal lære å ri når de har fylt 40 år?»

- Ja, jeg hev meg på hesteryggen, jeg var fristet av alle de flotte historiene jeg fikk høre av et par venninner som hadde vært med på det. Men de hadde jo holdt på med hest siden de var små da, så de var mye tøffere enn meg. Og ER mye tøffere enn meg. Det var veldig skummelt i starten, forteller hun.

En annen venninne kunne avsløre at oljedirektøren til tider kan være litt «pysete» i sports-sammenhenger.

- Ja, jeg er det, innrømmer hun. Og fortsetter;

Det er ganske fantastisk i voksen alder å føle på den type mestring.

Ingrid Sølvberg

- Det som er med både ridingen og til dels randonnéski, som jeg også prøver meg på, er at det er ganske fantastisk i voksen alder å føle på den type mestring. Når du gjør noe helt nytt, og ser at du faktisk får det til. Som barn opplever man ofte mestringsfølelse, men det blir sjeldnere for oss voksne, sier hun.

- Men hva er det som inspirerer deg? Hvor henter du påfyll?

- Jeg skulle til å si «overalt»! Men jeg henter masse inspirasjon ved å snakke med folk, sier hun.

Jeg liker å ha egentid for meg selv, det gir meg energi.

Ingrid Sølvberg

Sølvberg tenker seg litt om, og kommer på noen flere ting som inspirerer henne.

- Jeg liker å ha egentid for meg selv, det gir meg energi. Hvis jeg får sitte og lese litt for eksempel, det er godt. Og så går jeg mye tur – med hunden min og med venninner. Vi har hytte på fjellet, der er det fantastisk å være. Dessverre har det blitt lite tid der det siste året, men det skal jeg gjøre noe med. Også får jeg selvfølgelig mye energi ved å være med familien min, venner og kolleger, hjemme eller på tur.

- Det har også gått rykter om at du henter litt energi i en vinklubb?

- Ja, vi er noen venninner som har en vinklubb. Det er veldig kjekt – sosialt, hyggelig og morsomt. Både vinturer med bil og til hest. Sånne ting er også artig å planlegge og gjennomføre sammen med gode venner, sier hun.

Erfaringsmøte med forgjenger

Tidligere oljedirektør Gunnar Berge møtte den ferske oljedirektøren Ingrid Sølvberg til et uformelt møte. - Jeg tror det var et godt valg å ansette henne i jobben, sier Berge.
Tidligere oljedirektør Gunnar Berge møtte den ferske oljedirektøren Ingrid Sølvberg til et uformelt møte. - Jeg tror det var et godt valg å ansette henne i jobben, sier Berge.

Den ferske oljedirektøren har et stramt program, og neste besøk står klar og venter på gangen når intervjuet går mot slutten. Lunsjavtalen er tidligere oljedirektør Gunnar Berge, som satt i sjefsstolen i Oljedirektoratet fra 1997 til 2007.

- Jeg inviterte Gunnar Berge til lunsj for å høre hans refleksjoner om petroleumsnæringen i dag, og gjerne høre om han har noen gode råd og innspill til meg som helt fersk oljedirektør, forteller Sølvberg om årsaken til at hun initierte dette møtet.

Overfor enerWE gir Berge uttrykk for at han synes ansettelsen av Sølvberg var helt riktig.

- Hun har gjort et solid inntrykk og kompetansen ser ut til å være på plass. Hun fremstår med solid, faglig tyngde, så jeg tror det var et godt valg å ansette henne i jobben, sier han.

LES OGSÅ DE ANDRE PROFILINTERVJUENE PÅ ENERWE HER. (Klikkbar lenke)

Powered by Labrador CMS