Brage blir den første oljeplattformen i verden med full Narrowband-IoT-dekning

Publisert

I samarbeid med Telia og Tampnet tester CGI teknologi som skal tilrettelegge for smartere og tryggere drift på offshoreinstallasjoner i Nordsjøen. Brage blir nå den første oljeplattformen i verden med full Narrowband-IoT-dekning, og utstyres med sensorer som skal måle alt fra luftkvalitet til støynivå. Det forteller CGI i en pressemelding.

Gjennom et pilotprosjekt for energiselskapet Wintershall har Telia, Tampnet og CGI gjort det mulig å kommunisere sømløst mellom Brage-plattformen og landbaserte operasjoner. IoT-teknologi, sensorer og analyseløsninger testes til ulike formål som kan bidra til kostnadsbesparelser, effektivitetsgevinster og bedre sikkerhet på sokkelen. I første omgang testes teknologien i boligdelen på plattformen.

– Vi har laget en plattform som integrerer data fra de ulike sensorene, og gjør det mulig å justere der det trengs, sier direktør i CGI Advanced Analytics Solutions, Mats Frantzen.

Narrowband-IOT er en standard for trådløs kommunikasjon med fokus på lavt strømforbruk. Det gjør det mulig å kommunisere over lang tid fra enheter som går på strøm.

Løsningen til CGI viser all historikk, slik at det enkelt kan utarbeides analyser. Blant annet vurderes det hvordan dataene kan kobles opp mot bemanningsplanlegging og optimalisering av driften.

– Første trinn i prosessen er å enkelt kunne vise status i de ulike rommene. Neste trinn vil være å kartlegge et mønster, slik at man kan predikere hendelser. Derfra kan man begynne å tilrettelegge for fjernstyring og optimalisering av energibruken i de ulike delene på plattformen.

– Prosjektet beviser at IoT stadig blir mer tilgengelig, og sammen med avansert skybasert analyse åpner dette muligheter for mange bransjer, sier Frantzen.