Forlenget levetid for Tambar-innretningen

Publisert

BP Norge As har mottatt samtykke til forlengelsen av bruk av Tambar-innretningen frem til januar 2011, melder Petroleumstilsynet i en pressemelding.

Tambar er et oljefelt som ligger sørøst for Ula-feltet på 68 meter havdyp i den sørlige delen av Nordsjøen. Feltet er utbygd med en fjernstyrt brønnhodeinnretning uten prosesseringsanlegg.

Samtykket er gitt blant annet på bakgrunn av BP Norge as sin dokumentasjon av vurderinger som konkluderer med at innretningen kan drives videre sikkerhetsmessig forsvarlig og i samsvar med krav i regelverket.