Nytt lønnsjag i oljå?

Publisert

I 2017 blir det mangel på hoder.

Denne uken samlet BP og Nordea flere 100 deltakere på deres presentasjon av BP Statistical Review of World Energy.

enerWE.no var tilstede under arrangementet hvor Jarand Rystad, Managing Partner i Rystad Energy holdt et innlegg. I etterkant fikk enerWE anledning til å intervjue Rystad om hans synspunkter.

I Rystad Energy har dere mer enn 1000 oppdateringer i analyseverktøyet daglig. Dere har relativt god oversikt over bransjen. Når vil oljeprisene balansere?

Tilbud balanserer etterspørsel omtrent i første del av 2016. Det vil gjøre at det vil begynne å trekke på lagrene globalt og det pleier ofte å medføre tidspunkter hvor folk blir nervøse. Dette kan skape et press på oljeprisen. Svaret er at tilbud balanserer etterspørsel omtrent i første del av 2016.

->> Se også videointervju: Er glasset halvt fullt eller halvt tomt?

I paneldebatten nevnte du at vi i 2017 får et større behov enn det er tilbud på olje?

Ja, det tror jeg. Jeg tror vi kan komme til å føle på smerten av at vi ikke investerer nok nå.  Det er sannsynlig at det skjer rundt 2017/2018.

I 2020 skal vi tilbake til tidligere nivåer, kan du tallfeste hva de ulike nivåene er fra i dag og fram til 2020?

Ja, vi har et base case som vi har hatt ganske lenge nå, som har vært 60 dollar i 2015 og så følgende i årene framover, 72 dollar, 84 dollar, 97 dollar og opp mot 110 dollar i 2020.

->> Se også videointervju med Adm. dir. i BP Norge ang. oljeprisen

Kommer Kina og India til å bytte plass når det gjelder etterspørsel?

Nei, jeg har ikke helt troen på det. Kina er i en annen situasjon enn India. De har langt mer effektive regjeringer og de bygger raskere infrastrukturer. Alt tar lengre tid i India.

Likevel blir India relativt sett viktigere og Kina relativt sett litt mindre viktig fremover. Derimot vil det ta tid før indisk etterspørsel nærmer seg den kinesiske.

Nå forsvinner mennesker ut av oljebransjen, du nevnte at i 2017 og utover vil vi etterhvert ha behov for disse menneskene igjen. Vil vi da oppleve et nytt prispress eller lønnspress i bransjen?

Ja, jeg tror det er fare for det.