Ikke enighet om plattformer bør tåle større kollisjoner

Publisert

Nytt regelverk til vurdering, men frykt for kostnader kan bremse prosessen.

Lekteren Eide Barge og slepefartøyet Eide Wrestler var på vei hjem fra et oppdrag for den tyske marinen i Tunisia og hadde retning mot Høylandsbygd i Kvinnherad i Hordaland, da lekteren slet seg.

Nytt regelverk på trappene

Eileen Brundtland er pressekontakt i Petroleumstilsynet.

- Næringen arbeider med en oppdatering av en NORSOK-standard, der komiteens foreløpige forslag er å øke kollisjonslastene betydelig, forteller Eileen Brundtland til enerWE.

Ptil er med i arbeidet.

- Når standarden blir ferdig regner vi med at vi vil vise til den fra vårt regelverk, og den vil da bli implementert ved årsskiftet etter at standarden utgis.

Nytt regelverk gjelder ikke slepeoperasjoner

- Er det korrekt at slepeoperasjoner ikke er dekket av petroleumsloven når det er utenfor 500 metersgrensen fra en installasjon, men krav til internasjonal sjøfart og sjøfartsdirektoratet sine lover og regler?

- Jeg antar at spørsmålet er om slepeoperasjoner ikke er dekket av petroleumsloven. I så fall er svaret ja, svarer Brundtland.

- Hvilke følger vil et eventuelt nytt regelverk få for eksisterende installasjoner?

- Nye forskrifter får normalt ikke anvendelse på eksisterende faste innretninger. I visse tilfeller kan vi likevel kreve det, men da må det skje etter et særlig vedtak. Nye utgaver NORSOK-standarder får på samme måte ikke direkte følge for eksisterende faste innretninger. Av erfaringer, ser vi at en del operatører likevel velger å følge det nyeste regelverket. Flyttbare innretninger vil normalt ikke bruke NORSOK-standardene.

Ikke alle er positive til nytt regelverk

enerWE har vært i kontakt med flere kilder som ikke er like positive til et nytt regelverk. Kildene ønsker ikke å navngis i artikkelen.

- En kan aldri forsikre seg fra slike hendelser og det er alltid en risiko for skipskollisjoner i Nordsjøen, men nye regelverk kan muligens gjøre konsekvensene mindre for nye faste installasjoner i Nordsjøen, forteller en av kildene til enerWE.no. - Samtidig vil et nytt regelverk påføre store ekstra kostnader, og det er ikke alle som er like glade for dette, for å si det sånn.

Lektere er ikke besøkende trafikk

Når man dimensjonerer plattformer for kollisjonsenergi så er det i henhold til besøkende trafikk. Lektere er ikke besøkende trafikk.

- Det gjøres analyser av skipstrafikk, forteller en annen kilde i Statoil til enerWE. Dette er ulikt fra plattform til plattform. Eksempelvis er Gjøa midt i et skibsled og der var det en kraftig oppjustering.

Redd for at nytt regelverk blir for stort

Kilden er enig i at regelverket bør oppdateres.

- Det gamle regelverket er basert på fartøy som er for små. Samtidig så vil regelverket kun gjelde nybygg og store ombygginger. Det får størst konsekvenser for jackups.

Men kilden er også kritisk til et nytt regelverk.

- Det nye regelverket kan bli for stort. Jeg er veldig skeptisk til å sette bastante nivåer. Det bør gjøres mer analyser for hver enkelt plattform.

---

Kildene i artikkelen ønsker ikke å navngis, da granskningen av lekterhendelsen i romjulen ikke er ferdig gransket. 

Powered by Labrador CMS