Bostøttemottakere får minst 2.950 kroner ekstra for å betale strømregningen

Publisert

Regjeringen vil gi minst 2.950 kroner til dem som mottar bostøtte, for å hjelpe dem å dekke høye strømregninger. Det vil koste staten 274 millioner kroner.

De som er flere enn én i husstanden, mottar 120 kroner per person ekstra.

Engangsutbetalingen vil trolig komme før påske, men må godkjennes av Stortinget først.

Det er dem som mottar bostøtte i februar, som vi få den ekstra støtten, som administreres av Husbanken. Det dreier seg om rundt 90.000 husstander.

– Formålet med økt bostøtte er å lette situasjonen for husstander som har en vanskelig hverdag, ikke å fange opp de nøyaktige ekstrautgiftene for hver enkelt, heter det i en pressemelding fra regjeringen.

Statsråder fra alle de fire regjeringspartiene var til stede da tiltaket ble kunngjort torsdag.

Måtte vente

Rødts Bjørnar Moxnes er glad for at regjeringen nå tar grep. Partiet foreslo ekstra støtte til bostøttemottakere alt i januar, men ble nedstemt i Stortinget.

– Av hensyn til de som har måttet gå gjennom nesten hele vinteren under stort økonomisk press, skulle denne ventetida vært unngått, mener han.

Han mener imidlertid at det er flere som bør få hjelp til å håndtere strømregningen, og viser til at mange uføre har mistet retten til bostøtte. Dermed får de heller ikke nyte godt av regjeringens strømstøtte nå.

– Flere ministere har vist en arrogant holdning overfor alle de familiene som i år vil slite med høye strømregninger, sier Moxnes.

– Realiteten er at økt strømpris betyr mye mer for økonomien til gjennomsnittsfamilien enn fem år med Frp i regjering har gjort. I tillegg kommer økte avgifter, økte barnehagepriser og kutt i sosiale ordninger, sier han.

Rekordhøye strømpriser

Den gjennomsnittlige strømprisen var 48,6 øre per kilowattime i 2018, noe som er 41 prosent mer enn året før og det høyeste nivået som er registrert i statistikken, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB).

Tar man med nettleie og avgifter, var gjennomsnittsprisen på 114,9 øre per kilowattime i 2018. Det er 19 prosent høyere enn i 2017 og også det høyeste nivå som er registrert på SSBs statistikk noen gang.

Vi må tilbake til 2010 og 2011 for å finne strømpriser i nærheten av dette nivået. Også den gang ble det gitt en ekstra utbetaling til dem som mottar bostøtte.

Bostøtte er en behovsprøvd ordning for å hjelpe dem som sliter med å betale husleie eller boliglån.