Gjør klar for boring av fire brønner i Norskehavet

Wintershall DEA henter inn boreriggen «Deepsea Aberdeen» til Dvalin Nord og Bergknapp.

Publisert

Wintershall Dea skriver i en pressemelding at de har gitt Odfjell Drilling kontrakt for boring av minst fire egenopererte brønner i 2021 med den halvt nedsenkbare boreriggen «Deepsea Aberdeen».

«Deepsea Abberdeen» skal bore letebrønnene Dvalin Nord og Bergknapp i Norskehavet og to infill-brønner på Vega-feltet i nordre Nordsjøen. Oppstart er første kvartal neste år. Kontrakten inneholder i tillegg en opsjon på ytterligere to Wintershall Dea-opererte brønner.

– Kontrakten med Odfjell Drilling og «Deepsea Aberdeen» sikrer oss en førsteklasses boreentreprenør og rigg, som støtter opp om vår videre satsing på norsk sokkel. Vi legger inn stor innsats både i å sikre økt verdiskapning for eksisterende felt, som Vega, samtidig som vi har et aktivt leteprogram for å befeste posisjonen vår for framtiden, sier Alv Bjørn Solheim, administrerende direktør i Wintershall Dea Norge.

Våren 2020 gjorde Wintershall Dea Bergknapp-funnet i Norskehavet. «Deepsea Aberdeen» skal bore avgrensningsbrønnen i prospektet i 2021. Ved å bore letebrønnen på Dvalin Nord, satser selskapet på å videreutvikle området rundt Dvalin-feltet, som har planlagt produksjonsstart rundt årsskiftet.

«Deepsea Aberdeen» er en sjettegenerasjons dual-derrick rigg, bygget for å operere under tøffe værforhold. Den har nylig avsluttet en operasjon for BP vest av Shetland. Før operesjonen for Wintershall Dea, vil den bli klargjort på CCB-basen utenfor Bergen.

– I samarbeidet med Odfjell Drilling og «Deepsea Aberdeen» er målsettingen vår å bygge videre på One Team-filiosofien og den samarbeidssuksessen vi hadde under utbyggingen av Maria-feltet, sier Nils Petter Norheim, boresjef i Wintershall Dea i Norge.

I tillegg til kontrakten med «Deepsea Aberdeen» har Wintershall Dea og Odfjell Drilling inngått en langtids rammekontrakt for potensiele riggbehov i framtiden.

Powered by Labrador CMS