Oslo  20160201.Stadig flere dømmes i det norske rettsvesen. Norske lover danner grunnlaget for hvordan den straffedømte blir dømt. Norges lover 1687-2014.Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix
Oslo 20160201.Stadig flere dømmes i det norske rettsvesen. Norske lover danner grunnlaget for hvordan den straffedømte blir dømt. Norges lover 1687-2014.Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Anker dommen som frifant Bergen Group-sjefen

Publisert

Maritime Construction Solutions anker dommen i Stavanger tingrett der eieren av Bergen Group Hanøytangen ble frikjent på alle punkter.

Retten mente selskapets eier Asle Solheim ikke kunne vite at et prosjekt på Borgland Dolphin ville ende med konkurs. Maritime Construction Solutions (MCS) var en av mange underleverandører som ikke fikk fullt oppgjør etter at Bergen Group Hanøytangen (BGHT) gikk konkurs, skriver Sysla.

MCS-eier Ingolf Midttveit mener å ha tapt rundt 50 millioner kroner på arbeidet de gjorde på riggen Borgland Dolphin for BGHT i 2014. Noe av pengene har de fått igjen fra konkursboet. Resten vil han ha igjen av Solheim, som avviser at det foreligger noe grunnlag for å holde ham erstatningsansvarlig.

Midttveit anker dommen fra januar til Gulating lagmannsrett. Han mener vesentlig informasjon i saken først kom fram under hovedforhandlingen i tingretten og at viktig dokumentasjon dermed ikke var tilgjengelig før saken begynte.

MCS-eieren ber om at Solheim dømmes til å betale inntil 28,4 millioner kroner pluss renter og sakskostnader i erstatning.

Solheims advokat Reidar Smedsvig skriver i en epost til Sysla at det ikke fremkommer noe nytt i anken og at han på vegne av sin klient vil legge ned påstand om at anken forkastes.

MCS krevde først og fremst erstatning som følge av at de mente Solheim skal ha opptrådt uaktsomt og illojalt i forbindelse med inngåelsen av avtalen med underleverandøren.

(©NTB)