Sliter med å ta livet av ISILs oljevirksomhet

Publisert

Produserer trolig mellom 34.000 og 40.000 fat råolje daglig.

Ett år etter at Norge sluttet seg til en koalisjon for å strupe finansieringen av Den islamske staten (IS), blomstrer opprørsgruppens økonomi, viser fersk kartlegging.

IS driver en utstrakt virksomhet som minner om et statlig oljeselskap, skriver NTB. Gruppens oljeaktivitet har «vokst i omfang og ekspertise, til tross for internasjonale forsøk på å ødelegge den», er konklusjonen i Financial Times' gransking.

Utenriksminister Børge Brende (H) erkjenner at det vil ta tid å fjerne opprørsgruppens økonomiske grunnlag. Han tror likevel kampen er i ferd med å lykkes.

– Det er vanskelig å sette inn tiltak mot dette. Men vi ser at den økonomiske situasjonen i de ISIL-kontrollerte områdene stadig blir vanskeligere, noe som på sikt vil redusere ISILs muligheter, skriver Brende i en epost til NTB.

IS er også kjent som ISIL. Gruppen tok i fjor sommer kontroll over store områder av det nordlige Irak og det østlige Syria.

Håver inn 12 millioner kroner daglig

Å stanse finansieringen av IS ble holdt fram som én av fem hovedpilarer da en internasjonal militærkoalisjon ble opprettet i fjor høst for å bekjempe gruppen.

– Ved siden av den militære innsatsen må vi arbeide for å begrense ISILs mulighet til å finansiere sin virksomhet, uttalte Brende da Norge sluttet seg til koalisjonen.

Anslag fra lokale oljehandlere og ingeniører tyder imidlertid på at gruppen i dag produserer 34.000-40.000 fat råolje per dag i områdene den kontrollerer. Oljen blir omsatt for 20-45 dollar per fat, noe som gir IS inntekter på vel 12 millioner kroner daglig, ifølge FT-kartleggingen.

Ikke avhengig av donasjoner for å opprettholde krigen

Oljen omsettes i et kontrollert marked, nemlig de områdene IS kontrollerer, hvor det bor omkring 10 millioner mennesker. Dermed er ikke IS, som for eksempel al-Qaida, avhengig av donasjoner utenfra for å finansiere sin krigføring og «stat».

En dypt ironisk side ved oljehandelen er at opprørsgrupper som IS kjemper mot på slagmarken i Syria, er blant kjøperne av oljen. De bidrar dermed til å holde liv i IS-økonomien.

Det meste av landområdene IS kontrollerer i Syria, ligger i de oljerike østlige delene av landet. IS produserer olje fra minst ni ulike felter i Syria. Siden august i fjor er det gjennomført 10.600 luftangrep mot gruppen, 196 av dem mot oljeinfrastruktur.

Mener de kommer til å brenne seg ut

Også Brende peker på at IS i liten grad er avhengig av ekstern finansiering.

– Selv om inntektene fortsatt er store, er det lite som tyder på ISIL vil kunne opprettholde dette inntektsnivået over tid, sier utenriksministeren.

Ifølge ham skaffer IS seg inntekter ved utpressing av befolkningen.

– Vi har sett tegn på at denne utpressingen øker for å kompensere manglende inntekter på andre områder, sier Brende.

Norge bidrar til å stanse Islamsk stat

Han viser til at Norge bidrar på flere områder for å stanse finansieringen av terrororganisasjoner, blant annet gjennom støtte til Financial Action Task Force og FNs kontor for kamp mot narkotika og kriminalitet.

I tillegg lanserte regjeringen i sitt budsjettforslag for 2016 bistandsprogrammer til kamp mot organisert kriminalitet og forebygging av voldelig ekstremisme og terrorisme.