Brende legger om fornybarsatsningen i u-land

Publisert

Støtten kuttes fra 1,1 milliarder til 470 millioner kroner.

Norges støtte til fornybar energi i u-land legges om for å bli mer treffsikker, ifølge utenriksminister Børge Brende (H).

På klimatoppmøtet i Paris denne uken har han snakket varmt om behovet for å bygge ut grønne energikilder i fattige land. Han har deltatt på flere arrangementer hvor dette har vært tema.

Kutter ned til 470 millioner

I statsbudsjettet for neste år er imidlertid Utenriksdepartementets bistandsmidler til fornybar energi i u-land kuttet fra 1,1 milliarder til 470 millioner kroner. Regjeringen ville egentlig redusere beløpet enda mer, men Venstre og KrF sørget i budsjettforhandlingene for at kuttet ikke ble på mer enn 57 prosent.

– Vi har valgt å gjennomgå hele fornybarsatsingen vår og se på hvordan den kan innrettes mer strategisk, sier Brende til NTB.

  • Slik skal de produsere energi fra fossilt brensel uten CO2
  • Fra infrastruktur til fornybart

    Han viser til en rapport fra Riksrevisjonen hvor satsingen ble kritisert. I rapporten ble det pekt på at fornybar-bistanden i flere tilfeller ikke gikk til de fattigste landene. Deler av midlene skal ha gått til infrastruktur, og ikke direkte til fornybare energikilder.

    Brende sier regjeringen nå i stedet vil bruke penger via Norfund. I tillegg har statsminister Erna Solberg (H) varslet at Norges bidrag til FNs grønne klimafond skal dobles til 800 millioner kroner årlig fram mot 2020.

Powered by Labrador CMS