Foto: Anders Lie Brenna, enerWE
Foto: Anders Lie Brenna, enerWE

3185 jobber på boreplattformer, og dette er yrkene deres

211 elektrikere, 123 kokker, 143 kranførere og 26 sykepleiere jobber på boreplattformene på norsk sokkel.

Publisert

Mandag denne uken la SSB frem oppdaterte tall som viste at antall ansatte på boreplattformer har falt fra 4800 i 2015 til 3200 i 2018.

En nærmere titt på tallene viser at de nøyaktige tallene som SSB oppgir var 4,749 i 2015 og 3185 i 2018. Tallene viser også at det ikke har vært en jevn nedgang, men at det falt til 3.476 i 2016 for så å stige til 3.906 i 2017 før det falt igjen.

SSB-tallene viser også hvordan de 3185 ansatte fordeler seg på forskjellige yrker. Dessverre er kategoriseringen noe upresis, og over to tredjedeler sorterer under samlekategorien "øvrige - andre yrker".

Det er likevel interessant å se noen yrkesgrupper som skiller seg ut på boreplattformene på norsk sokkel. Det er for eksempel 211 elektrikere, 123 kokker, 143 kranførere, 199 forpleiningsassistenter, 26 sykepleiere og 27 lærlinger som jobber på boreplattformene.

Merk at SSB-tallene viser antall ansatte per fjerde kvartal 2018.

Grafen viser at antall boreansatte har gått litt opp og ned, men at det en tredjedel av jobbene ble borte fra 2015 til 2018. SSB har til en viss grad kategorisert yrkene, men de fleste sorteres under "øvrige - andre yrker".
Grafen viser at antall boreansatte har gått litt opp og ned, men at det en tredjedel av jobbene ble borte fra 2015 til 2018. SSB har til en viss grad kategorisert yrkene, men de fleste sorteres under "øvrige - andre yrker".
Slik fordeler de ansatte seg på forskjellige yrker.
Slik fordeler de ansatte seg på forskjellige yrker.