Ptil skjerper krav til brønnkontroll

Publisert

Nytt år, nye HMS-regler.

Petroleumstilsynet (Ptil) sparket i gang det nye året med en rekke nye forskriftsendringer i HMS-regelverket.

Endringene i forskrifter og retningslinjer som trådte i kraft fra første nyttårsdag er gjort i Styringsforskriften, Aktivitetsforskiften, Innretningsforskriften og Tekniske og operasjonell forskrift.

 • Oppdater deg på alle endringene hos Ptil (ekstern lenke) 
 • Større krav til brønnkontroll

  Pressekontakt i Ptil, Øyvind Midttun trekker frem endringen i Aktivitetsforskriften §86 Brønnkontroll som den som trolig vil bety mest i praksis.

  • Den nye Aktivitetsforsrkrift §86 lyder:
  • ” Ved en brønnkontrollhendelse skal brønnkontrollen kunne gjenvinnes ved å intervenere direkte i eller på brønnen eller ved boring av én (1) avlastningsbrønn. Dette gjelder for brønner der det er tatt beslutning om planlegging av boreaktivitet etter 1.1.2016.

   I særlige tilfeller kan det planlegges for boreaktiviteter som krever mer enn én (1) avlastningsbrønn for å kunne gjenvinne brønnkontroll ved en brønnkontrollhendelse. Ved planlegging av slike aktiviteter, skal løsningene for å gjenvinne brønnkontroll verifiseres av en organisatorisk uavhengig part senest tre måneder før planlagt oppstart.

   Operatøren skal ha tilgang til kapslingsutstyr for havbunnsbrønner der kapsling kan være et tiltak ved en brønnkontrollhendelse.

   Det skal utarbeides planer som beskriver hvordan brønnkontrollen kan gjenvinnes.”

   • Slik blir neste generasjons boreteknologi
   • Sett behovet for innstramming

    Roy Erling Furre, 2.nesteleder og HMS-ansvarlig i SAFE er positiv til den nye, mer spesifiserte ordlyden i §86 og påpeker at forgjengeren kun bestod av to linjer.

    Furre mener at graden av brønnkontroll tidligere har vært varierende, og at de nye kravene til verifikasjon av planer for gjenvinning av brønnkontroll, samt tilgang på kapslingsutstyr vil bidra til et økt fokus på sikkerhet.

    Ptil skriver i sin begrunnelse for endringene i Aktivitetsforskriften for brønnkontroll at erfaringer fra ulykker de senere årene har vist at det er vanskelig å drepe en utblåsning fra bare én brønn.

    - De har tydeligvis sett et behov for å stramme inn, sier Furre.

    • Ny lov endrer skatten til de som tar sluttpakke
    • Potensielt kostbart

     Ptil skriver videre i endringsnotatet at de nye kravene kan medføre økt bruk av ressurser i planleggingsfasen, i tillegg til en mulig kostnadsøkning dersom oppfyllelse krever endret brønndesign, tidsforbruk, ekstra utstyr og lignende.