Helge Hammer, Faroe Petroleum
Helge Hammer, Faroe Petroleum

Sikter mot utbygging på Brasse

Publisert

Faroe Petroleum har avsluttet boringen av en avgrensningsbrønn med produksjonstest og sidesteg på Brasse-funnet. Resultatet er så oppløftende at selskapet nå sikter mot utbygging av feltet. Reservoaret er beregnet å inneholde mellom 56 og 92 millioner fat oljeekvivalenter, opp fra tidligere estimat på 43 – 80 millioner fat.

Foreløpige investeringskostnader er beregnet til omkring 4,5 milliarder kroner for en utbygging bestående av fire brønner og én havbunnsramme. Dette er basisplanen, men utviklingsplanen for reservoaret tar høyde for at det kan bores inntil seks produksjonsbrønner, og en mulig vanninjeksjonsbrønn for trykkstøtte. Forventet produksjonskapasitet fra feltet vil være på mer enn 30 000 boe/d, og Faroe tar sikte på en mulig produksjonsstart i 2020/2021.

– Dette er veldig gode nyheter for oss. Ressursanslaget øker og kvaliteten i både oljen og brønnstrømmen er enestående, slik vi så i produksjonstesten som ble gjennomført helt i utkanten av feltet. Brasse ligger på relativt grunt vann, nær eksisterende infrastruktur, og kan derfor utvikles raskt og med god lønnsomhet selv på lav oljepris, sier Helge Hammer, COO i Faroe Petroleum og sjef for selskapets norske virksomhet.

Faroe Petroleum fant Brasse med en letebrønn i juli 2016. Funnet ligger ca 13 kilometer sør for plattformen på Brage, og 13 kilometer sør-øst for feltsenteret på Oseberg. Kommersiell og teknisk planlegging av en undervannsinstallasjon med tilknytning til ett av de nærliggende feltene er allerede godt i gang. Milepælene fremover blir konseptvalg og innlevering av PUD, begge deler er planlagt i løpet av 2018.

– Faroe Petroleums ambisjon er å nå en produksjon over 50 000 fat per dag innen de neste fem årene. Brasse er viktig i den sammenheng, og når vi målet, blir Faroe Petroleum blant de større uavhengige selskapene på norsk sokkel, avslutter Hammer.

Avgrensningsbrønnen på Brasse-feltet blir nå plugget og forlatt.

Faroe Petroleum er operatør på Brasse med en eierandel på 50 % og Point Resources AS er medeier med 50 %.

Powered by Labrador CMS