- Det må letes og det må finnes mer olje og gass

Publisert

Olje- og gassnæringen har planlagt ni letebrønner, og en avgrensningsbrønn i Barentshavet i år. Det er estimert at nesten to tredjedeler av de uoppdagede ressursene ligger her.

– Å lete og finne er selve grunnplanken for olje- og gassvirksomheten. Derfor er det svært bra at årets leteaktivitet er høy. Det viser at næringen har tro på Barentshavet, sier Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, administrerende direktør i Norsk olje og gass, i en kommentar til eget nettsted.

Norge har hatt en eventyrlig avkastning på oljeinvesteringene, men ifølge Oljedirektoratet gjenstår fortsatt over halvparten av ressursene på norsk sokkel.

– Vår jobb er å omsette dette fra ressurser i bakken til verdier for samfunnet. Da må det tildeles nye arealer, det må letes og det må finnes mer olje og gass, sier Schjøtt-Pedersen.

Revidert nasjonalbudsjett viser at staten i år vil få 224 milliarder kroner i inntekter fra olje- og gassnæringen. Men dersom det ikke gjøres funn av betydning vil produksjonen, og dermed inntektene fra Norsk sokkel avta fra midten av 2020-tallet.

– For å illustrere størrelsene, så er dette inntekter som til sammen dekker alle utgifter til forsvaret, sykehusene, politiet og 15.000 barnehageplasser. Det kan få store konsekvenser for samfunnet vårt om oljenæringen ikke får tilgang til arealer og gjør nye, store funn, sier Schjøtt-Pedersen.

I fjor sommer ble det boret 17 brønner, hvorav 5 var avgrensningsbrønner. Funnene var færre og mindre enn man håpet på, men Oljedirektoratet eller næringen har ikke mistet troen.

– Borekampanjen i Barentshavet i 2017 gav ny kunnskap som blir brukt i årets borekampanje. Leting er en langsiktig aktivitet, og resultater må ses over en 3-5 årsperiode, sier Karl Eirik Schjøtt-Pedersen.

Powered by Labrador CMS