Boligprisene i oljebyen fortsetter å falle

Publisert

Saken ble først publisert på VEKST.media, Bygg, anlegg- og eiendomsbransjens digitale kanal.

Store regionale forskjeller gjør det vanskelig å snakke om ett boligmarked, ifølge Eiendom Norge.

Fortsatt boligprisvekst i Oslo, et nytt fall i prisene i Stavanger og Sandnes samt et moderat boligmarked i resten av landet gjør det norske boligmarkedet tredelt.

Onsdag offentliggjorde Eiendom Norge ferske tall for boligmarkedets utvikling i september. Tallene viser fremdeles store regionale forskjeller, og en snittvekst på 0,9 prosent korrigert for sesongjusteringer.

– Den sterke trenden vi har sett i det norske boligmarkedet i 2016 fortsatte i september. Utviklingen er primært drevet av en sterk prisoppgang i Oslo-regionen. I landet for øvrig har de fleste steder hatt nedgang i prisene, noe som er normalt i september, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Christian Vammervold Dreyer.

De fleste regionene hadde som forventet en negativ utvikling i boligprisene i september.

Fall, men bedring

De siste tolv månedene har prisene steget med 18,5 prosent i Oslo, 8,6 prosent i Trondheim, 3,6 prosent i Bergen. I Stavanger har boligprisene falt med 5,3 prosent.

Flere eiendomsmeglere peker imidlertid på at tilbudet av oljebyen går stadig ned og at balansen mellom tilbud og etterspørsel har bedret seg det siste året.

Færre salg på landsbasis

Det ble solgt 9.352 bruktboliger i september, en nedgang på 0,1 prosent sammenlignet med september 2015.

Hittil i år er det solgt 68.331 boliger, noe som er 3,3 prosent færre enn i samme periode i 2015.