Tror bølgekraft kan levere 10 prosent av strømmen i 2050

European Energy Forum estimerer at bølgeenergi kan levere 10 prosent av Europas elektriske kraftproduksjon innen 2050.

Publisert

Sintef skriver i en pressemelding at SINTEF Energi og SINTEF Ocean deltar i et nystartet europeisk samarbeidsprosjekt som vil demonstrere neste generasjons testmetodikk for bølgekraftomformere, også kalt Power Take Offs.

Prosjektet IMPACT har som målsetting å redusere utviklingstiden for ny teknologi og nye enheter som inngår i bølgekraftsystemer og dermed redusere de totale kostnadene i test og utvikling. Det treårige prosjektet har et totalt budsjett på ca. 35 milliarder kroner, og er finansiert gjennom EUs Horizon 2020 forskningsprogram.

- SINTEF Energi og SINTEF Ocean har begge investert betydelig i forskning på fornybare energikilder. De to instituttenes kunnskaper, erfaring og kunnskap om testing- og testmodeller utfyller hverandre og gir mye verdi til dette viktige europeiske bølgekraftprosjektet, sier IMPACT styringskomitémedlem Hans Christian Bolstad fra SINTEF Energi.

SINTEF Energi vil analysere regler for nettilknytning, lage modell av kraftnettet, og definere elektriske spesifikasjoner for testriggen slik at resultatene kan brukes globalt. De vil også bidra i arbeidet med design av elektrisk systemer og programvare i riggen samt bistå i testfasen. SINTEF Ocean vil gjennomgå et utvalg av relevante miljøtestforhold og de nye testmetodikkene. De vil definere nye beregninger og kontrollere den totale gjennomføringen av testfasen.

European Energy Forum estimerer at bølgeenergi kan levere 10 prosent av Europas elektriske kraftproduksjon innen 2050. Men denne målsettingen er begrenset av at det i dag utvikles mange svært forskjellige bølgekraftkonsepter i tillegg til en langsom utvikling av dagens teknologi.

I IMPACT-prosjektet skal det utvikles en 250kW-testrigg basert på Hardware-in-the-Loop-teknikk. Dette er en teknikk der en fysisk modell kobles sammen med en simulert modell slik at fysiske enkeltkomponenter kan testes under realistiske forhold. .

Det er fem partnere i prosjektet, men også andre selskaper vil delta for å gi innspill og bidra med testobjekter og testdata til forskningen og utviklingen.

Powered by Labrador CMS