Forskerne Kristin Linnerud og Erling Holden har har skrevet boka
Forskerne Kristin Linnerud og Erling Holden har har skrevet boka "Bærekraftig utvikling".

- Bærekraft er mer enn klima

Sammen med ektemannen har Cicero-forsker Kristin Linnerud skrevet bok om bærekraftig utvikling.

Publisert Sist oppdatert

Denne våren kommer boka «Bærekraftig utvikling» på Universitetsforlaget - der de to forskerne Kristin Linnerud og Erling Holden gir en innføring i begrepet. Linnerud er professor ved Høgskulen på Vestlandet, og forsker ved CICERO, senter for klimaforskning, og Holden er professor ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.

Til enerWE forteller Linnerud at de opplever at boka fyller et behov i markedet.

Boka er skrevet på et populærvitenskapelig nivå - men basert på forskning, slik at den er interessant for utdanningsinstitusjoner.

- Vi tror det er behov for en norsk bok, skrevet på norsk med norske eksempler. Vi snakker om norsk politikk knyttet til bærekraftig utvikling. Boka er nok kanskje først og fremst rettet inn mot at veldig mange universiteter og høgskoler ønsker å integrere bærekraft i sin undervisning, enten i egne bærekraft-kurs eller som del av andre. Men vi skriver den på en måte som gjør at den kan være interessant for folk flest som er interessert i bærekraftig utvikling. Boka er skrevet på et populærvitenskapelig nivå - men basert på forskning, slik at den er interessant for utdanningsinstitusjoner, forteller hun.

Dette er ikke et nytt felt for Linnerud og Holden. Begge har i mange år forsket på - og skrevet om bærekraftig utvikling.

- Boka vil for det første oppsummere mange år - faktisk nesten to tiår med forskning på bærekraft. Men nesten alt er skrevet på engelsk for et vitenskapelig publikum, forteller Linnerud.

I den norske debatten bruker man veldig ofte bærekraftig utvikling som synonymt med miljø og til og med bare klima. Man glemmer at dette også handler om for eksempel naturmangfold, rettferdige prosesser og fordeling.

- Alle skal bli bærekraftige

Da FNs bærekraftmål kom i 2015 - ble tematikken aktualisert.

- Nå er alle opptatt av FNs bærekraftmål som skal gjelde frem til 2030. Barneskoler, kommuner, bedrifter - alle skal bli bærekraftige og velge ut og skalere ned de målene som er mest relevante for seg, sier hun.

Det gjorde at de to forfatterne så et behov.

- Det er et behov for en bok som sier noe om hva bærekraft-begrepet betyr og hvor det kommer fra. Hvilke moralfilosofiske, økonomiske og naturvitenskaplige teorier det hviler på. Hva er de rådende modellene som sier noe om hvordan det henger sammen? Men boka er også praktisk orientert, og svarer på spørsmål som: Hva er verktøyene som ulike institusjoner og bedrifter kan bruke? Hvordan måle og rapportere framgang? Hvilken rolle spiller offentlig sektor, næringslivet og sivilsamfunnet? Hvordan kan vi gjøre en forskjell?, sier Linnerud

Selve definisjonen av begrepet har vist seg viktig.

- Mye av vår forskning handler om å klargjøre begrepet, vi har behov for å si at bærekraft er mer enn klima. I den norske debatten bruker man veldig ofte bærekraftig utvikling som synonymt med miljø og til og med bare klima. Man glemmer at dette også handler om for eksempel naturmangfold, rettferdige prosesser og fordeling. Det ser man for eksempel i vindkraftdebatten - hvis man bare fokuserer på ett problem - og ikke de andre - oppstår konflikter, sier hun.

- Undertittelen på boka er «En idé om rettferdighet» - hva ligger i det?

- Vi har tenkt på hva som er essensen i bærekraftig utvikling, og da tenker vi at et annet ord som er dekkende er rettferdighet. Den mest siterte definisjonen er det Gro Harlem Brundtland fra FN-rapporten «Vår felles framtid» som står for; «Bærekraftig utvikling er når behovet til dagens generasjon dekkes uten at det går på bekostning av fremtidige generasjoner».

Gjennom å definere «vår felles fremtid», har vi lagt vekt på at vi må ha et spesielt fokus på verdens fattige og samtidig ha fokus på miljøets grenser.

Hun fortsetter;

- Gjennom å definere «vår felles fremtid», har vi lagt vekt på at vi må ha et spesielt fokus på verdens fattige og samtidig ha fokus på miljøets grenser. Det handler både om rettferdighet mellom de som lever i dag og de som kommer etter oss, men også mellom oss som lever i den rike verden kontra den fattige verden. Til sist handler det også om rettferdighet mellom oss mennesker og resten av den levende planeten, sier Linnerud.

Powered by Labrador CMS