Foto: Terje Bendiksby / SCANPIX
Foto: Terje Bendiksby / SCANPIX

Fallende strømproduksjon trakk norsk økonomi ned

Bruttoproduktet i fastlandsøkonomien falt med 0,3 prosent i februar.

Publisert

Bruttoproduktet i fastlandsøkonomien falt med 0,3 prosent i februar – først og fremst på grunn av et kraftig fall i strømproduksjonen.

Fallet i fastlands-BNP i februar tilsvarer økningen i måneden før. Det var spesielt elektrisitetsproduksjon som bidro til fallet, i tillegg til kraftig nedgang i fiske etter sterke tall i januar, viser tall fra nasjonalregnskapet ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB).

Også i foregående tremånedersperiode ble fastlandsøkonomien påvirket negativt av kraftig fallende kraftproduksjon, med 0,2 prosentpoeng. Bruttonasjonalprodukt for Fastlands-Norge steg med 0,6 prosent i tremånedersperioden desember-februar sammenlignet med september-november.

Tremånedersveksten ble trukket opp av sterk vekst i varehandel, men også tjenester tilknyttet oljeutvinning hadde klar oppgang. Samlet økte tjenestenæringene med 0,8 prosent i desember-februar, sammenlignet med september-november. Industri- og bergverk hadde en vekst på 1,9 prosent, særlig drevet av vekst i verksteds- og skipsindustri. Annen vareproduksjon falt med 0,3 prosent i samme periode. Dette skyldes svake tall i elektrisitetsproduksjon, mens det var klar vekst i bygg og anlegg.

(©NTB)