Avtagende vekst i norsk økonomi, men oljeindustrien trekker opp BNP-tallene

Tremånedersveksten i fastlandsøkonomien ble trukket opp av tjenester tilknyttet oljeutvinning og bygging av oljeplattformer og moduler.

Publisert

Bruttonasjonalprodukt for Fastlands-Norge var 0,3 prosent høyere i perioden august-oktober enn i mai-juli. Oljeindustrien og fiskenæringen trekker opp veksten.

Fra september til oktober var veksten i bruttonasjonalprodukt (BNP) 0,1 prosent, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB).

SSB vurderer utviklingen over tremånedersperioder. Veksten har vært svak både i august, september og oktober, men en uvanlig sterk vekst i juli gir et overheng som trekker opp tremånedersveksten.

Tremånedersveksten i fastlandsøkonomien ble trukket opp av tjenester tilknyttet oljeutvinning og bygging av oljeplattformer og moduler.

Også IKT-tjenester og andre tjeneste næringer bidro til veksten. Samlet økte tjenestenæringene med 0,3 prosent i perioden august-oktober.

Husholdningenes konsum økte 0,2 prosent i perioden august-oktober sammenlignet med mai-juli, mens tjenestekonsumet hadde en vekst på 0,5 prosent.

Varekonsumet falt med 0,4 prosent. Bilkjøpene bidro særlig til nedgangen.

Boliginvesteringene falt 0,3 prosent i tremånedersperioden og falt 0,8 prosent i september-oktober.