Gode oljenyheter trekker opp finansindikator

Publisert

FNI (Financial News Index) indeksen er en indeks som bruker maskinlæring til å analysere innholdet i nyhetsartikler for å komme frem til en indikator på hvordan det står til i markedet. Den er utviklet av Retriever og CAMP-senteret ved Handelshøyskolen BI, og nå har de lagt frem tallene for perioden frem til og med 31. mai.

Etter å ha vist stabil vekst fra mars til april, tiltar FNI-indeksen ytterligere i mai. Dersom FNI-indeksen holder seg på disse høye nivåene også i juni, gir dette forventning om at veksten i Bruttonasjonalproduktet (BNP) øker i 2.kvartal.

I følge FNI indeksen har da norsk økonomi vist tiltagende styrke siden olje-nedturen snudde våren 2016.

- For femte måned på rad bidrar nyheter tilknyttet oljesektoren til å trekke indeksen oppover. Dette etter å ha trukket indeksen ned i over tre år, skriver Retriever i en pressemelding.

Nyheter om oppstartsbedrifter bidrar igjen særlig positivt denne måneden, men også resultater og statistikk drar FNI-indeksen godt opp. Etter å ha bidratt positivt i april, bidrar imidlertid IT Technology svakt negativ igjen i mai. Av negative nyheter er det imidlertid fortsatt varehandel som særlig drar FNI indeksen ned.

FNI-indeksen signaliserer med andre ord en todeling i økonomien, der nyheter tilknyttet oljesektoren, nyetableringer og resultater (dvs. aktivitet i næringslivet) drar konjunkturene isolert sett opp, mens nyheter relatert til varehandel (dvs. husholdningene konsum) trekker veksten isolert sett ned.

Powered by Labrador CMS