Foto: BKK
Foto: BKK

BKK øker utbyttet til 770 millioner kroner

Styret i BKK foreslår et utbytte til eierne på 770 millioner kroner for 2018. Det er 235 millioner kroner høyere enn året før.

Det er styrets mål at eierne årlig får utbetalt et utbytte på 70 prosent av resultat etter skatt i BKK AS. Utbyttet fra BKK tilfører eierne verdier som kommer hele befolkningen i regionen vår til gode. Totalt har BKK betalt ut 7,7 milliarder kroner i utbytte til eierne de siste 10 årene. Styret anser utbyttet som forsvarlig i forhold til selskapets soliditet og tilgang til finansiering av drift og investeringer fremover.

- Vi er godt fornøyd med fjorårets resultat. God kostnadsutvikling i underliggende drift, samt gevinst ved salg av aksjer i Fjordkraft er i tillegg til høyere energipriser og kraftproduksjon hovedgrunnen til den positive resultatutviklingen. Våre medarbeidere legger hver dag ned en betydelig innsats og viser stor omstillingsevne, noe som er en viktig forutsetning for det gode konsernresultatet. Arbeidet med lønnsomhetsforbedringer går etter planen og vi ser tydelige resultater av forbedringsarbeidet, sier konsernsjef Jannicke Hilland i en pressemelding.

BKKs konsernresultat for 2018 er 1 705 millioner kroner etter skatt, en økning på 826 millioner kroner fra 2017. Netto driftsinntekter var 3 956 millioner kroner mot 3 493 mill. kroner i 2017. Inntekter fra energisalg utgjør 2 757 millioner kroner mot 2 076 millioner kroner i 2017.

Klimaendringen representerer en trussel, men også en mulighet. BKK vil gripe mulighetene som ligger i det grønne skiftet. Effektiv drift og utvikling av vannkraft og nett er fortsatt vår kjernevirksomhet, og den økende elektrifiseringen av samfunnet innebærer at kraftsystemet blir en enda mer kritisk infrastruktur fremover.

- Vi har en ambisjon om å være størst i Norge på elektrifisering. Vi skal utvikle, bygge og drifte infrastruktur og ladeløsninger som gjør at biler, busser, ferjer, cruiseskip, fiskeoppdrettsanlegg og fly kan gå på strøm. Ambisjonen om å bli størst, handler derfor ikke først og fremst om å stå øverst på pallen. Det handler om å sette en tydelig retning og vise at vi er villige til å investere og bidra til mye større tempo i en helt nødvendig energiomstilling. Det handler om å kombinere klimaansvar med lønnsom forretning, understreker Hilland.

Powered by Labrador CMS