BKK tapper vann for å forebygge flom

Publisert

BKK har iverksatt flomforebyggende tiltak i forkant av de store nedbørsmengdene som er varslet neste uke. Fredag ble tappelukene åpnet i Kvitingsvatnet i Samnanger og Stordalsvatnet i Masfjorden.

- Det er normalt å tappe vannmagasinene for å dempe flomtopper, men det er helt uormalt med en så tørr sommer og så mye påfølgenden regn, sier John Håkon Andersen, divisjonssjef i BKK til enerWE.

- Nedbørstoppen er ventet mandag og tirsdag i neste uke. Prognosene er usikre, men vi har valgt å være føre var og starte tapping av to magasin allerede nå. På mandag vil vi vurdere situasjonen og se om det er nødvendig å gjøre tiltak i andre vassdrag.

Regulerte vassdrag har en fordel ved at magasinene kan brukes til å dempe flomtopper.

- Produksjonen av vannkraft går for fullt, og vi forhåndstapper nå ekstra vann for å få en buffer mot de store nedbørsmengdene som kommer. For oss er dette tapt vann som går utenom turbinene i kraftstasjonene. Vi har likevel valgt å gjennomføre tiltakene for å være best mulig rustet til de store nedbørsmengdene som er varslet de neste dagene, sier Andersen.

enerWE intervjuet nylig Henrik Sætness,SVP Corporate Strategy & Analysis i Statkraft. Han fortalte at i vassdrag med vannkraft har du mindre og sjeldnere flomskader enn i vassdrag uten vannkraft.

- Det å planlegge vannkraftproduksjon er ekstremt krevende. Vi har i ti år korrigert for forventede klimaendringer når vi jobber med dette. Det vi ser er at det er mer ekstreme utfall. I perioder har vi langt tørrere vær enn det vi har sett historisk, men kanskje enda oftere langt våtere vær enn det vi har sett historisk. Vannkraftens verdi som energiprodusent er topp, men i tillegg får den økt verdi som flomdempingstiltak. 

Dette kunne også Anne Britt Leifseth, toppsjef i NVE bekrefte da vi nylig pratet med henne.

Ja, vi har jevnlig kontakt mot regulantene som regulerer vassdragene, sa Anne Britt Leifseth til enerWE. Det ligger i deres oppdrag at de skal sørge for å manøvrere slik at magasinene kan ta imot en vårflom og slik bidra til at flomskadene reduseres.

(Foto: BKK)