BKK med utbyttefest etter rekordresultat, men advarer eierkommunene om 2020

- Utbyttet fra BKK for 2019 blir ekstra viktig for eierkommunene.

Publisert Sist oppdatert

Kraftkonsernet BKK forteller i en pressemelding at de gir 600 millioner kroner i utbytte til de 17 kommunene på Vestlandet og de andre offentlige eierne. Det skjer etter et rekordresultat i 2019.

17 kommuner på Vestlandet og andre offentlige eiere kan se frem til 600 millioner kroner i utbytte fra BKK, etter et rekordresultat i 2019.

Utbyttet fra BKK for 2019 blir ekstra viktig for eierkommunene

Jannicke Hilland

- Utbytte fra BKK er viktig for våre eiere. Det bidrar til finansiering av viktige velferdstilbud i kommunene. Mange kommuner opplever nå reduserte skatteinntekter og økte kostnader som følge av koronapandemien. Utbyttet fra BKK for 2019 blir derfor ekstra viktig for eierkommunene, sier konsernsjef Jannicke Hilland i BKK.

Årsresultatet til energikonsernet BKK ble på 2265 millioner kroner, og det er en økning på 560 millioner kroner fra 2018. Hovedårsaken til økningen er økte inntekter på finansielle kraftkontrakter, regnskapsmessige effekter av fusjoner og omlegging av pensjonsordningen.

Tallene viste at BKK hadde totale driftsinntekter på 5.450 millioner kroner, og at de betalte 929 millioner i skatt for 2019.

2019 var et ujevnt år for kraftproduksjon, der spesielt en uvanlig tørr høst bidro til et fall i kraftproduksjonen med 22 prosent.

BKK eies av Statkraft, 17 kommuner og 2 kommunale kraftlag i Vestland fylke. Den største kommunale eieren, Bergen kommune, får utbetalt 226,5 millioner kroner i utbytte.

Konsernsjefen understreker viktigheten av å holde hjulene i gang i selv under koronakrisen. BKK iverksatte tidlig en lang rekke tiltak for å opprettholde trygg og stabil strømforsyning, kraftproduksjon, fjernvarme og fiber. BKK leverer til helsevesen, offentlige aktører, bedrifter og 425.000 vestlendinger.

Situasjonen har vært ekstra krevende for våre 1300 ansatte

Jannicke Hilland

- Situasjonen har vært ekstra krevende for våre 1300 ansatte. De har gjort en helt utrolig innsats for å sikre at vi ivaretar kritisk infrastruktur og oppfyller vårt samfunnsansvar, sier Hilland.

2019 var et veldig godt år for BKK, men konsernsjefen advarer allerede nå om at 2020 blir et helt annet år. De har allerede advart eierne om at det ikke blir et stort utbytte for 2020.

BKKs inntjening er spesielt avhengig av kraftproduksjonen ved BKKs 39 hel- og deleide vannkraftverk. Strømprisene i Norge er nå rekordlave, og det får konsekvenser for BKK's overskudd, og dermed hvor mye selskapet kan betale i utbytte til til sine kommunale og statlige eiere.

BKKs analytikere tror at strømprisene vil holde seg lave hele dette året. I tillegg vil koronakrisen slå negativt ut i regnskapsbøkene i BKK. Samtidig har vannkraftverkene fulle vannmagasiner, og over hele landet er det ekstra mye snø i fjellene. Dessuten har Europa allerede overskudd av strøm, og i kombinasjon har dette sørget for de laveste strømprisene på flere tiår.

Det er gode nyheter for strømkundene, men ikke for eierne i BKK. Som de fleste andre norske kraftkonsern eies de av staten og kommunene.

Utbytte til eierne

Eier Utbytte i mill. kr
Statkraft Industrial Holding AS260,6
Bergen kommune226,5
Alver kommune20,7
Øygarden kommune20,6
Askøy kommune14,9
Sunnfjord kommune13,6
Tysnes Kraftlag AS10,2
Kvinnherad kommune5,4
Kvam Herad5,4
Voss Herad4
Fjaler kommune3,6
Austrheim kommune2,6
Hyllestad kommune2,3
Vaksdal kommune2,2
Etne Elektrisitetslag AS2,1
Gulen kommune1,6
Solund kommune1,5
Høyanger kommune0,7
Fedje kommune0,7
Masfjorden kommune0,6
Powered by Labrador CMS