Foto: Norges bank
Foto: Norges bank

BKK fikk bedre betalt for strømmen, men produserte mindre enn i fjor

Kraftkonsernets resultat for årets første kvartal viser et overskudd på 611 millioner kroner.

I en pressemelding forteller BKK at de i årets første kvartal leverte et konsernresultat på 611 millioner kroner. Det er 275 millioner kroner mindre enn i samme kvartal i fjor, men nedgangen forklares med at de hadde ekstraordinær gevinst fra salg av konsernets aksjer i Fjordkraft i fjor.

– Resultatet er godt og gir oss kraft til å satse videre på utviklingen av en enda mer bærekraftig infrastruktur og energiforsyning. God innsats fra våre ansatte medvirker i høy grad til å sikre effektiv drift og bedret lønnsomhet. Slik styrkes også BKKs posisjon til å gripe de mulighetene som vil komme fremover, sier konsernsjef Jannicke Hilland.

Kraftkonsernet forteller at de fikk bedre betalt for strømmen de produserte i år, men at de samtidig har produsert mindre enn i fjor. I år fikk de betalt 48 euro/MWh mot 37 euro/MWh i fjor. Samtidig gikk vannkraftproduksjonen ned med 14 prosent.

– Vi som produserer fornybar kraft må spille på lag med næringer som trenger hjelp til å gå over til en mer bærekraftig energiforsyning. Vi samarbeider blant annet med oppdrettsnæringen for å finne gode løsninger for å kunne erstatte diesel med fornybar energi, sier Hilland.

Nylig leverte BKK det første elektriske fergesambandet til Fjord1 og skal elektrifisere fire andre samband for fergeselskapet. BKK har tidligere levert batteri også til Norled og har mange oppdrag for fergebransjen.

Samtidig bygger selskapet Plug AS, eid av BKK og Bergen Havn, Europas største landstrømsanlegg for cruiseskip. Enova har bevilget 50 millioner kroner til prosjektet som skal ferdigstilles i 2020.

– Nå har vi også søkt Enova om støtte til landstrømsanlegg i Ålesund i samarbeid med Ålesund Havn. Å tilby landstrøm til cruise gir store utslippsreduksjoner og er et viktig signal om at Norge ønsker en utslippsfri skipsfart, sier Hilland.

Her kan du laste ned og lese kvartalsrapporten for 1. kvartal 2019.

Powered by Labrador CMS