Konsernsjef i BKK AS Jannicke Hilland.
Konsernsjef i BKK AS Jannicke Hilland.

Salg av Fjordkraft-aksjer løftet BKK fra underskudd til stort overskudd

- Rekordlave strømpriser over et så langt tidsrom gir store negative konsekvenser.

Publisert

BKK forteller i en pressemelding at de leverte et overskudd på hele 1041 millioner kroner i årets tredje kvartal. Det skjer på tross av at driften gikk med 96 millioner kroner i underskudd som følge av lave strømpriser.

Det var gevinst fra salg av Fjordkraft-aksjer som løftet kraftkonsernet fra underskudd til stort overskudd.

1. juli reduserte BKK sin eierandel i det børsnoterte selskapet Fjordkraft fra 15,23 prosent til 7,59 prosent. Det ga en gevinst på 519 millioner kroner for aksjene som ble solgt. I tillegg medførte aksjesalget en oppskriving av verdien på gjenværende aksjepost i Fjordkraft som ikke lenger klassifiseres som tilknyttet selskap til BKK. Den totale regnskapsmessige gevinsten fra aksjesalget ble dermed 1037 millioner kroner.

Konsernresultatet for tredje kvartal ble på 1041 millioner kroner, som er 899 millioner kroner høyere enn resultatet i tredje kvartal i 2019.

I andre kvartal gikk energikonsernet BKK med 319 millioner kroner i driftsunderskudd. Også i tredje kvartal ga de lave kraftprisene et negativt driftsresultat for BKK, selv om underskuddet ble redusert til 96 millioner kroner.

BKK er landets femte største kraftprodusent, og de lave strømprisene får store utslag.

- Rekordlave strømpriser over et så langt tidsrom gir store negative konsekvenser i regnskapet vårt, og viser at kraftbransjen er utsatt for store svingninger på grunn av både vær/klima og markedssituasjonen på det nordiske kraftmarkedet, sier konsernsjef Jannicke Hilland i BKK.

Vannkraftproduksjon ved BKKs 38 vannkraftverk var i tredje kvartal 93 prosent høyere enn samme kvartal året før. Den gode tilgangen til vann gjorde at produksjonen kom opp i hele 2,5 TWh i tredje kvartal.

Områdeprisen i Bergen (NO5) var i gjennomsnitt 4,72 euro/MWh, mot 33,23 euro/MWh i samme periode i fjor. Det er en reduksjon i områdeprisen på hele 86 prosent. Inntektene fra energisalg er dermed redusert med 261 millioner kroner, sammenlignet med tredje kvartal i 2019.

Powered by Labrador CMS