Konsernsjef i BKK AS Jannicke Hilland.
Konsernsjef i BKK AS Jannicke Hilland.

- Et negativt kvartalsresultat er svært uvanlig i BKK

Rekordlave strømpriser gir underskudd i kraftkonsernet BKK for første gang i nyere tid.

Publisert

Årets lave strømpriser har vært svært gledelig for norske strømkunder, men de er utfordrende for de norske kraftprodusentene. Nå forteller kraftkonsernet BKK at de for første gang i nyere tid har et kvartal med underskudd.

I årets andre kvartal leverer BKK et underskudd på 179 millioner kroner. Det er hele 895 millioner kroner svakere enn på samme tid i fjor. Da hadde BKK et betydelig overskudd.

Det må imidlertid påpekes at ikke alt dette skyldes lave strømpriser. I fjor på denne tiden solgte BKK sine aksjer i strømselskapet Fjordkraft, og det ble inntektsført med 541 millioner kroner.

BKK skriver også at forhåndssolgte kraftkontrakter har bidratt til en negativ regnskapsmessig effekt i underskuddskvartalet.

Kraftmarkedet i Norge er inndelt i prisområder, og prisen i BKK sitt viktigste område i Bergensregionen (NO5) har en av de laveste strømprisene i landet. Områdeprisen i Bergen (NO5) var på rekordlave 4,48 euro/MWh i andre kvartal, mens den i tilsvarende kvartal i 2019 var på 37 euro/MWh.

Dermed falt inntektene fra salg av strøm med 548 millioner kroner. Det førte også til at konsernets datterselskap BKK Produksjon hadde et driftsunderskudd på 250 millioner kroner - altså mer enn hva konsernet totalt sett leverte i underskudd.

- Et negativt kvartalsresultat er svært uvanlig i BKK. Selv om det finnes forklaringer på hvorfor det har utviklet seg slik, er dette en situasjon vi tar på største alvor. Vi har de siste årene jobbet med effektiviseringer i BKK. Dette kvartalsresultatet viser viktigheten av fortsatt effektivisering og forbedringer av driften i hele konsernet. Vi jobber allerede med nye tiltak, sier konsernsjef Jannicke Hilland.

BKK eies av Statkraft, 17 kommuner i Vestland fylke, samt Tysnes Kraftlag AS og Etne Elektrisitetslag AS.

Powered by Labrador CMS