BKK tapte rettssak, og må gi NRK innsyn

- Det kan ikke være slik at offentlighetsloven praktiseres forskjellig avhengig av hvor i landet energiselskapet har hovedkontor.

Publisert

I januar kom det frem at NRK har bedt om innsyn hos kraftkonsernet BKK og flere av selskapets datterselskaper. Det avviste BKK med henvisning til at de er i en konkurranseutsatt situasjon der nøkkelopplysninger om selskapet vil kunne svekke deres konkurranseevne, og de hevdet at de ikke var omfattet av offentlighetsloven.

NRK klaget dette inn for Fylkesmannen i Vestlandet, og fikk delvis medhold. Konklusjonen var at flere av datterselskapene ikke var omfattet av offentlighetsloven, men at morselskapet var det.

Det ville ikke BKK akseptere, og de gikk til sak for å få omgjort vedtaket. Der nådde de ikke frem, og tirsdag denne uken skrev fagbladet Journalisten.no at Bergen tingrett slo fast at fylkesmannens beslutning var korrekt.

Nå har enerWE lest kjennelsen, og i den totalt 35 sider lange kjennelsen vises det til lovgivningens forarbeid, eksempler med andre offentlig eide selskaper som for eksempel Telenor og Statkraft, samt en rekke andre vedtak fra forskjellige fylkesmenn rundt om i landet. Det vises også til at dette er et spørsmål som ikke har blitt behandlet av høyesterett.

- Så vidt vites foreligger ikke Høyesterettspraksis, eller for så vidt underrettspraksis, om sakens hovedproblemstilling, skriver dommeren i kjennelsen.

Dommeren konkluderer uansett med at BKK ikke får medhold.

- Dommen vil mest sannsynlig bli anket, sier Rune Indrøy, kommunikasjonsdirektør i BKK i et skriftlig svar til enerWE.

Han mener at dette er et prinsipielt viktig spørsmål, og at kjennelsen er problematisk også for flere andre kraftkonsern i Norge.

– Offentlig innsyn svekker vår konkurransekraft fordi det også gir konkurrenter innsyn i vår virksomhet og i våre forretningsstrategier. Dette er et viktig prinsipp for BKK og for hele energibransjen. Derfor tar vi og vår bransjeorganisasjon Energi Norge ansvar for å få på plass en prinsipiell avklaring, sier Indrøy.

Bransjeorganisasjonen Energi Norge representerer omtrent 300 selskaper knyttet til kraftbransjen, og de deltok i søksmålet på BKK's side som partshjelp.

Selv om kjennelsen viser til forskjellige beslutninger fra forskjellige fylkesmenn i tilsvarende saker, så mener Indrøy og BKK at spørsmålet fortsatt ikke er avklart.

- Ulike fylkesmannsembeter har kommet fram til helt motsatte konklusjoner i vurderingen av hvem som er underlagt offentlighetsloven i vår bransje. Det kan ikke være slik at offentlighetsloven praktiseres forskjellig avhengig av hvor i landet energiselskapet har hovedkontor.

BKK har én måned på seg til å bestemme seg for om de vil anke saken. Den beslutningen er ikke tatt ennå.

- Konsernstyret i BKK skal diskutere dommen kommende uke, sier Indrøy.

Her kan du laste ned og lese kjennelsen i Bergen tingrett.

Powered by Labrador CMS