Jannicke Hilland (Foto: Chul Christian Aamodt, enerWE)
Jannicke Hilland (Foto: Chul Christian Aamodt, enerWE)

– Offentlig innsyn svekker vår konkurransekraft

BKK går til retten for å slippe vedtak om at kraftkonsernet skal omfattes av offentlighetsloven.

Publisert Sist oppdatert

BKK skriver i en pressemelding at Fylkesmannen i Vestland en klagesak har fattet vedtak om at BKK AS er omfattet av offentlighetsloven.

BKK er et kraftkonsern, og er organisert som et aksjeselskap. De er helt uenige i beslutningen, og mener den har så store negative konsekvenser at de vil prøve saken for domstolen.

Offentlig innsyn svekker vår konkurransekraft fordi det også gir konkurrenter innsyn i vår virksomhet og i våre forretningsstrategier

Jannicke Hilland

– Offentlig innsyn svekker vår konkurransekraft fordi det også gir konkurrenter innsyn i vår virksomhet og i våre forretningsstrategier. Dette er et viktig prinsipp for BKK og for hele energibransjen. Derfor tar vi og vår bransjeorganisasjon Energi Norge ansvar for å få på plass en prinsipiell avklaring ved å bringe saken inn for domstolen, sier konsernsjef Jannicke Hilland i BKK.

Saken startet med en innsynsbegjæring fra nyhetsredaksjonen i NRK til BKK. NRK ba om innsyn i en lang rekke opplysninger fra morselskapet BKK AS og datterselskaper.

BKK er et stort energikonsern med mange datterselskaper, og kraftkonsernet mener at det bare er BKK Nett, som har monopol på strømnettet i sin region, som er omfattet av offentlighetsloven. Derfor fikk NRK bare innsyn i BKK Nett.

NRK klaget da saken inn for Fylkesmannen i Vestland, og fikk delvis medhold.

Fylkesmannen er enig i at datterselskapene ikke er omfattet av offentlighetsloven. Det inkulderer:

  • BKK Produksjon AS
  • BKK Strøm AS
  • BKK Varme AS
  • BKK Regnskapsservice AS
  • BKK Breiband AS

Fylkesmannen unntok imidlertid ikke morkonsernet, BKK AS.

BKK mener Fylkesmannen i Vestland ikke har forstått hvilken funksjon morselskapet har overfor datterselskapene i energikonsernet BKK.

Det kan ikke være slik at offentlighetsloven praktiseres forskjellig avhengig av hvor i landet energiselskapet har hovedkontor

Jannicke Hilland

– Ulike Fylkesmannsembeter har kommet fram til helt motsatte konklusjoner i vurderingen av hvem som er underlagt offentlighetsloven i vår bransje. Det kan ikke være slik at offentlighetsloven praktiseres forskjellig avhengig av hvor i landet energiselskapet har hovedkontor, sier konsernsjef Jannicke Hilland i BKK.

Bransjeorganisasjonen Energi Norge har 300 energibedrifter som medlemmer. De støtter BKK, og stiller som partsmedhjelper fordi saken er så prinsipielt viktig.

Kraftselskapene er en sentral del av det konkurranseutsatte næringslivet, og må derfor gis samme beskyttelse for sine indre anliggender som privateide selskaper

Knut Kroepelien

– Norge har hatt et åpent og velfungerende kraftmarked i 30 år. Kraftselskapene er en sentral del av det konkurranseutsatte næringslivet, og må derfor gis samme beskyttelse for sine indre anliggender som privateide selskaper. Dette er en stadig tilbakevendende problemstilling som angår en hel næring, og hvor forvaltningens praksis spriker. Nå er tiden kommet for å få avklart dette, sier administrerende direktør Knut Kroepelien i Energi Norge.

Kraftbransjen kan grovt sett deles inn i try typer selskaper:

  • Kraftprodusenter
  • Nettselskaper
  • Strømselskaper

Kraftselskapene produserer strøm, typisk gjennom vannkraftverk og vindkraftparker. De kan enten selge strømmen bilateralt direkte til store strømkunder eller i spotmarkedet på kraftbørsen Nord Pool. Der kjøres det en børs hvor kraftprodusentene tilbyr sin strøm til forskjellige priser fra time til time det kommende døgnet. Bak disse vurderingene ligger det gjerne omfattende analyser og strategiske planer.

Nettselskapene bygger og drifter strømnettet. De har monopol på sin virksomhet, og prisene de får lov til å sette reguleres av NVE. Det er derfor lite som taler for innsynsnekt.

Strømselskapene kjøper strøm på kraftbørsen Nord Pool og selger den videre til sine kunder. de setter sammen forskjellige strømavtaler, og disse avtalene baseres på analyser og strategier som kan minne litt om arbeidet som kraftprodusentene gjør, bortsett fra at de er på kjøpersiden. Innsyn i strategiene og opplysningene fra strømselskapene er derfor svært konkurransesensitive.

Som moderselskap sitter BKK AS naturlig nok på mye informasjon, samt strategier som i veldig stor grad påvirker datterselskapene.

Powered by Labrador CMS