Konsernsjef Håkon Borgen
Konsernsjef Håkon Borgen

Mer kraft til Karmøy?

Publisert

Statnett's fire alternativer for ny kraftledning.

Statnett bygge ny kraftledning ut mot Karmøy. Dette ønsket fremkommer av selskapets forslag til Olje- og energidepartementet, hvor det vektlegges at Haugalandet trenger mer strøm for å forsyne den planlagte industri-utvidelsen som vil skje i nær fremtid.

Industrier i kø

Det finnes flere industriaktører som venter på å etablere seg. Hydro planlegger en ny aluminiumsfabrikk på Karmøy og Utsirahøyden skal forsynes med kraft fra land fra Kårstø. I tillegg skriver selskapet i en pressemelding at det også foreligger andre planer for nærings- og industriutvikling i regionen.

Kraftforbruket kan dobles

Statnett planlegger uansett å gjøre mindre tiltak for å bedre utnytte dagens nett i Haugalandet. Om Hydro beslutter å bygge et nytt fullskala aluminiumsverk på Karmøy, blir det i tillegg nødvendig å gjøre omfattende tiltak for å få et tilstrekkelig løft i kapasiteten.

Dersom alle aktuelle planer realiseres, vil kraftforbruket i denne regionen mer enn dobles.

Konserndirektør i Statnett, Håkon Borgen, sier selskapet har vært i dialog med lokale myndigheter for å kartlegge hvilke muligheter som fins for å forsyne denne forbruksøkningen.

I forslaget har vi utredet alternativer på produksjons- og forbrukssiden, tiltak i driften og i sentralnettet. For å dekke et økende kraftbehov, mener vi det er nødvendig å forsterke sentralnettet. Nå er det Olje- og energidepartementet som etter høringsrunden avgjør hvilket alternativ Statnett skal ta videre.

Bedrer sentralnettet

Ifølge Borgen er en ny kraftledning som bygges uten å beslaglegge en helt ny trasé, den beste løsningen for å forsyne det økte kraftbehovet.

Vi begrunner det i at en ny ledning vil være det raskeste, mest kostnadseffektive alternativet. Bygging av ny ledning kan dessuten gi nyttevirkninger i regionalnettet. En oppgradering av de eksisterende ledningene ut til Karmøy vil medføre avbrudd i strømnettet, ta lenger tid, og bli vesentlig dyrere.

Konserndirektøren mener at å velge oppgraderingsalternativet mest sannsynlig vil forsinke oppstarten av den planlagte forbruksøkningen. Alternativene beskrevet i Statnetts konseptvalgutredning er:

  • Oppgradering av eksisterende ledning fra Blåfalli via Stord til Karmøy og de to ledningene mellom Sauda og Karmøy
  • Bygging av ny ledning fra øst (eksempelvis Blåfalli)
  • Bygging av ny ledning fra Vestre korridor (eksempelvis Hylen)
  • Bygging av ny ledning fra BKK-området (eksempelvis Samnanger)
Powered by Labrador CMS