Dam Grunnåi – Grunnåi Kraftverk, SeljordDet er et elvekraftverk som utnytter et fall på 387 meter i Grunnåi.Installert effekt er 15 MW. Årsproduksjon er 54 GWh.
Dam Grunnåi – Grunnåi Kraftverk, SeljordDet er et elvekraftverk som utnytter et fall på 387 meter i Grunnåi.Installert effekt er 15 MW. Årsproduksjon er 54 GWh.

Kraftselskap kutter 150 stillinger

Publisert

Grunnet lave kraftpriser iverksetter BKK tiltak for å bedre driftsresultatet. 

Kraftselskapet BKK (Bergenshalvøens Kommunale Kraftselskap) skal bedre lønnsomheten og kutte stillinger.

Grunnet de lave kraftprisene har selskapets driftsresultat blitt redusert med over en milliard siden 2011, skriver BKK i en børsmelding. Denne utviklingen vil energikonsernet snu, og har satt seg som målsetting å bedre lønnsomheten med 350 millioner innen 2020.

Selskapet skriver videre at det er grunn til å tro at kraftprisen som har falt fra 50 øre kw/h til 20 øre kw/h de siste årene også vil holde seg lav i årene fremover. Dermed må BKK finne andre måter å bedre driftsresultatet på.

I begynnelsen av måneden endret energikonsernet organisasjonsstrukturen, men antallet årsverk må også reduseres frem mot 2020. Per i dag sysselsetter BKK 1150, innen 2020 er målet å være under 1000. Konsernsjef Jannicke Hilleland lover at nedbemanningen skal gjøres på en ryddig måte i samarbeid med tillitsvalgte.

— BKK er et ledende energikonsern i Norge, og skal også være det i fremtiden. Rikelig tilgang på rimelig fornybar energi er verdifullt. Det gjør at Norge kan erstatte fossil energibruk med fornybar. Men rikelig og rimelig fornybar energi utfordrer samtidig lønnsomheten til BKK og hele fornybarnæringen. For å være motor i en tid hvor teknologi og økt digitalisering endrer måten energi produseres, lagres og brukes, er det nødvendig å effektivisere driften og øke lønnsomheten, sier Hilleland i meldingen.

Powered by Labrador CMS