Fra venstre mot høyre: Kenneth Nielsen, prosjektdirektør BOB, Louise Sondrup, prosjektleder BKK, Arne Veland, Backe Bergen, Veronica Oestreich, regionsdirektør Cramo og Ole H. Kleppe konserndirektør BOB.
Fra venstre mot høyre: Kenneth Nielsen, prosjektdirektør BOB, Louise Sondrup, prosjektleder BKK, Arne Veland, Backe Bergen, Veronica Oestreich, regionsdirektør Cramo og Ole H. Kleppe konserndirektør BOB.

14 millioner til utslippsfrie byggeplasser

- Skal vi nå klimamålene må vi gjennomføre et radikalt skifte fra fossil energi til nye utslippsfrie løsninger i alle sektorer.

Publisert

BKK forteller i en pressemelding at de og og åtte partnere får Pilot-E-midler for å skape utslippsfrie byggeplasser.

- Ingen har ønsket å gå først i utviklingen av helhetlige, utslippsfrie løsninger for bygg- og anleggsbransjen. Mange har ønsket å bidra, men ingen har sett helheten. Det ønsker vi å gjøre. Vi spurte byggebransjen om de ville være med, og åtte selskap ble plukket ut. Jeg er sikker på at vi skal klare dette sammen, sier Louise Sondrup, prosjektleder i BKK, Vestlandets største kraftselskap.

Nå får forskning og utviklingsprosjektet 14 millioner kroner fra Enova, Forskningsrådet og Innovasjon Norge. Gjennom ordningen Pilot-E er målet å stimulere nye, innovative ideer og bedrifter innen miljøvennlig energiteknologi.

- For å lykkes med overgangen fra fossil til utslippsfri byggeplass må flere deler av byggenæringen og infrastrukturen utvikles parallelt. Vi i BKK så gode muligheter dersom vi fikk flere med oss på laget, forteller Sondrup.

Med i prosjektet er åtte aktører:

  • BOB, Backe og Åsen & Øvrelid skal teste fossilfrie løsninger på byggeplassen, helt fra planlegging til bruk.
  • Cramo skal teste batteridrevne maskiner.
  • EATON skal bidra med batterikompetanse.
  • AKRA skal bidra med teknologiutvikling av kjøretøy.
  • Kongsberg Digital vil se på løsninger i grensesnittet mellom byggebransjen og strømnettselskap.
  • BKK deltar med BKK Nett, BKK Varme samt innovasjon- og utviklingsavdelingen i konsernet.

Regjeringen har satt mål om en fossilfri bygg- og anleggsbransje innen 2025. For å klare det må aktørene jobbe tettere sammen, mener Hilland.

- Batterileverandørene er nesten klare, men mangler etterspørsel. Maskinprodusentene mangler etterspørsel fra markedet. Maskinutleier har ikke mulighet til å ta den økonomiske risikoen ved å kjøpe inn elektriske maskiner før etterspørselen er stor nok. Entreprenørene har lite kjennskap til løsningene, og venter at byggherrene skal sette krav om utslippsfrie løsninger. De opplever også begrenset med kapasitet i strømnettet. Mens byggherrene venter på at entreprenørene skal levere konkurransedyktige utslippsfrie løsninger. Samtidig opplever nettselskapene at det mangler innsikt om det reelle strømbehovet. Her må vi åpenbart snakke sammen for å finne løsninger. BKK har ambisjon om å bli Norges største innen elektrifisering, derfor er det naturlig for oss å spille en viktig rolle også innen utslippsfrie byggeplasser, forklarer Sondrup.

Klima- og miljøvernministeren er også glad for at utslippsfri byggeplass-prosjektet får støtte fra Pilot-E.

- Skal vi nå klimamålene må vi gjennomføre et radikalt skifte fra fossil energi til nye utslippsfrie løsninger i alle sektorer. Pilot-E-prosjektene viser at vi har et næringsliv som tar en lederrolle i å utvikle ny, lavutslippsteknologi. Klimakrisen er en enorm utfordring, men gir også nye muligheter for norsk næringsliv. Gjennom PILOT-E støtter regjeringen teknologiutvikling som kutter utslipp og legger til rette for grønn verdiskaping og nye arbeidsplasser, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

Powered by Labrador CMS