Strømmast. Foto: Anders Lie Brenna, enerWE
Strømmast. Foto: Anders Lie Brenna, enerWE

Bergensområdet forventer økt strømforbruk tilsvarende hele forbruket i Trondheim

- Fremtiden er elektrisk, og i Bergensområdet skyter utviklingen fart.

Statnett forteller på sin hjemmeside at de og BKK setter i gang en plan for økt elektrifisering i Bergensområdet som følge av mange ønsker om tilknytning av kraftforbruk.

- Fremtiden er elektrisk, og i Bergensområdet skyter utviklingen fart. Det siste året har det kommet henvendelser om nytt og økt kraftforbruk tilsvarende forbruket i Trondheim by. Det krever at vi må gjøre tiltak i nettet, sier konserndirektør Håkon Borgen i Statnett.

Equinor vil nå legge ned gasskraftverket på Mongstad, noe som forsterker behovet for mer kraft internt i området.

Den store økningen i henvendelser betyr at ikke alle tilknytningene kan gjennomføres når den enkelte ønsker. Det vil settes i gang kortsiktige tiltak som vil gi kapasitet til noe økt forbruk. Statnett skriver at de vil prioritere alminnelig forsyning.

Planene i regionen omfatter både elektrifisering av petroleumsvirksomhet, datasentre og annen næringsvirksomhet.

- Utvikling av nettanlegg tar tid og skal behandles grundig av både oss og samfunnet som berøres. Det er derfor viktig at vi blir involvert i planer som krever slik utvikling så tidlig som mulig. Elektrifisering av eksisterende virksomhet og ny næringsvirksomhet er positivt for samfunnet, og vi er avhengig av et godt samarbeid på tvers av sektorer for å få dette til, understreker Borgen i Statnett.

Statnett starter nå arbeidet med en konseptvalgutredning (KVU) som forventes å være klar mot sommeren 2020. Denne skal utarbeides i tett dialog mellom Statnett, BKK Nett og interessentene i området.

Konseptvalgutredningen skal utrede ulike alternativer for å øke kapasiteten i nettet internt i Bergensområdet, noe som vil kunne innebære utbedring av eksisterende anlegg og bygging av nye anlegg. Utformingen av eventuelle anlegg skal utredes i tett dialog med aktuelle interessenter i området, inkludert natur- og friluftsliv.

- Det er positivt for regionen at det nå er store planer om ny næringsvirksomhet og elektrifisering av eksisterende virksomhet. Nå er det viktig at vi får god oversikt over planene i området og hva det vil bety for kraftsystemet, sier Wenche Teigland i BKK Nett.

Powered by Labrador CMS