Jannicke Hilland (Foto: Chul Christian Aamodt, enerWE)
Jannicke Hilland (Foto: Chul Christian Aamodt, enerWE)

Vil kutte 35 prosent av utslippene på norsk sokkel gjennom gigantisk elektrifiseringsprosjekt

- Elektrifisering gir raske og store kutt i klimagassutslipp.

Publisert

En helhetlig løsning for elektrifisering av olje- og gassfeltene i den nordlige del av Nordsjøen kan gi store utslippskutt, skriver BKK i en pressemelding

De ser for seg at en slik løsning kan utvikles i tre faser der fase én kan gi utslippskutt på 1,4 millioner tonn CO2 pr år.

Hvis alle tre fasene utvikles og utnyttes fullt ut kan konseptet gi utslippskutt på i underkant av 5 millioner tonn CO2 pr år. Det tilsvarer ca 35 prosent av olje- og gassindustriens totale utslipp.

Olje- og gassutvinningen står nå for litt over 14 millioner tonn CO2-utslipp hvert år, og over 80 prosent av dette kommer fra gassturbinene ute på plattformene som produserer strøm. De greier ikke å være like energieffektive som tilsvarende gassturbiner på land fordi de ikke i samme grad klarer å utnytte overskuddsvarmen.

Strømmen som kan erstatte bruken av fossil energi blir hentet fra Samnanger hvor det er sterkt nett og god tilgang på kraft.

Serene Onshore, et selskap eid av CapeOmega og BKK, skal nå levere forhåndsmelding for søknad om konsesjon for kraftforsyning til knutepunktet i nordlige Nordsjø.

Den foreslåtte løsningen har fått navnet Serene og består av en kabel med stor kapasitet (likestrøm) som strekkes fra Samnanger i Hordaland til et knutepunkt som plasseres i den nordlige delen av Nordsjøen. Fra dette knutepunktet strekkes det kabler til installasjonene i området slik at disse kan redusere eller erstatte bruk av gassdrevne turbiner og i stedet drives av ren kraft fra land.

Videre planlegges utvidelser både i nordlig og sørlig retning. Det blir CapeOmega som vil stå for eventuelle investeringer i offshore infrastruktur, mens planen er å co-investere sammen med BKK i infrastrukturen onshore.

- Vi er i dag den største private eieren i gassrørledningsnettet på norsk sokkel sier Gisle Eriksen, CEO i CapeOmega.

- Vi ser at prinsippene for helhetsløsningene for gassinfrastrukturen også kan brukes i et fremtidig kraftledningsnett for å forsyne plattformene på norsk sokkel med fornybar energi fra land. Vi har vilje og evne til å løfte de nødvendige investeringene som gjør det mulig å tilby strøm til installasjonene til en attraktiv pris for operatører og rettighetshavere, sier Eriksen.

- Elektrifisering gir raske og store kutt i klimagassutslipp, sier Jannicke Hilland, konsernsjef i BKK.

– Vi er et fornybarselskap med ambisjon om å bli størst i Norge på elektrifisering. Det er derfor naturlig for oss å være med og utvikle gode løsninger for helhetlig elektrifisering av virksomheten som drives i havet utenfor vår egen dørstokk. Vi har kompetanse, erfaring og gjennomføringsevne som gjør dette konseptet til en realistisk mulighet, sier Hilland.

Alternativet til denne helhetlige løsningen er å strekke enkeltkabler fra land til hvert felt. Dette krever at de enkelte felt som skal elektrifiseres har økonomisk løfteevne til å ta investeringer og drift på både kabel og ombygginger på installasjonene offshore.

Serene vil redusere samlede investeringskostnader og dermed gjøre elektrifisering mer attraktivt, også for mindre felt og felt med begrenset levetid. Flere operatører har planer om elektrifisering av felt i Nordsjøen.

- Dette gir mulighet for å modne fram en helhetlig løsning som gjør elektrifisering til et realistisk alternativ sier Jannicke Hilland.

– Vi diskuterer muligheter med operatørene i området. Serene gir attraktive tiltakskostnader for strøm til installasjonene og vi ønsker å modne fram denne løsningen sammen med operatørene som et av alternativene når de skal gjøre konseptvalg, sier Hilland.

Serene vil ta kraft ut fra nettet i Samnanger, et sterkt punkt som ikke krever nettforsterkninger. Man unngår dermed problemer med kapasitet som vi i dag har i Bergensområdet og på Kollsnes.

Serene bygges som kundespesifikt anlegg, det betyr at alle kostnader blir belastet brukerne og ikke vanlige forbrukskunder. Kraften hentes fra et område som har kraftoverskudd i dag.

Powered by Labrador CMS