Arbeids- og velferdsdirektør Kjersti Monland
Arbeids- og velferdsdirektør Kjersti Monland

Ledighet opp 65 prosent i Rogaland

Publisert

Hadde økt mer uten tiltak, melder NAV.

Arbeidsledigheten i Rogaland har nå økt med 65 prosent det siste året. Disse tallene bekreftes etter at NAV publiserte sine sesongjusterte tall.

Bakgrunn: Dystre utsikter for norsk industri

Antallet uten arbeid økte med 600 personer fra juni til juli. Bruttoledigheten, som er summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, økte med 2 500 i samme periode, det skriver NAV i en pressemelding.

Verst i Rogaland

Rogaland hadde den største økningen av arbeidsløse. Ledigheten har økt med 3 500 personer i Rogaland det siste året. Det tilsvarer en økning på 65 prosent, og ledigheten er nå på 3,5 prosent av innbyggerne i fylket.

Det var mer enn ventet, og den kraftigste økningen for en enkeltmåned siden 2009, skriver seniorøkonom Ole André Kjennerud i DNB Markets i en melding til DN etter tallene ble kjent.

Fungerende arbeids- og velferdsdirektør Kjersti Monland (bildet) sier arbeidsledigheten antakelig hadde økt mer om det ikke var for iverksatte tiltak.

Ledigheten fortsatte å stige i juli. Det at mange startet i arbeidsmarkedstiltak gjorde at ledigheten ikke økte mer.

Størst oppgang for ingeniør- og ikt-fag

Tallene viser at ledigheten har økt med 60 prosent for de med ingeniør- og ikt-yrker. Ledigheten blant meglere og konsulenter har økt med 23 prosent det siste året, og arbeidsledige innen industriyrker har økt med 21 prosent.

Nasjonal arbeidsledighet er nå på 3,1 prosent av arbeidsstyrken, mot 3,0 prosent i juli i fjor.

Støtter nytt rentekutt

Dette er i følge ekspertene en trend vi vil se mer til. Ledigheten kommer til å øke mer. Vi vet at nedbemanning, særlig innen olje- og gass, ser ut til å spre seg også til andre sektorer i norsk økonomi, sa sjeføkonom Bjørn-Roger Wilhelmsen i Nordkinn Asset Management til DN på onsdag.

De ferske tallene fra NAV bekrefter at ringvirkningene fra oljekrisen nå påvirker den norske økonomien, og eksperter mener en nytt rentekutt er på trappene. Sjeføkonom Kari Due-Andresen i Handelbanken meddeler Hegnar at hun støtter dette synspunktet:

Vårt syn er at utviklingen i arbeidsmarkedet støtter et nytt rentekutt fra Norge Bank i september.

Ønsker flere tiltak 

Sjeføkonom i Sparebank 1-gruppen, Elisabeth Holvik, sier til DN at regjeringen nå bør starte tiltak for å bedre arbeidsmarkedet.

Det vil komme en del ingeniører til gode. En kan bruke noe av kompetansen en har hatt i oljebransjen inn i bygg- og anlegg for eksempel.

Hun nevner til avisen at infrastrukturprosjekter, vedlikehold på offentlige bygg og en oppgradering av kollektiv- og sykkelnettet som gode løsninger.

Les også: Oljesmellen rammer Rogaland

Powered by Labrador CMS