Kompressor til Gullfaks

Published

Verdens første i sitt slag.

Etter årelang prøving og feiling er verdens første undersjøiske våtgasskompressor endelig på plass ved Gullfaks. Kompressoren er plassert ved C-plattformen i Nordsjøen, skriver Statoil i en melding.

Undersjøisk mer effektivt

Kompresjon på havbunnen gir større effekt enn en konvensjonell kompressor på plattformen. I tillegg er det en fordel at plattformen unngår økt vekt og den ekstra plassen en kompressor krever på dekket. Våtgasskompresjon på Gullfaks gir ikke bare 22 millioner ekstra fat oljeekvivalenter, det forlenger også feltets levetid med to år.

Starten på havbunnsfabrikkene

Dette er verdens første kompressor i sitt slag, så det er en milepæl ikke bare mot oppstart av kompressoren, men også for Statoils visjoner om å utforme framtidens havbunnsfabrikker, sier Steinar Konradsen, oppdragsleder for prosjektet.

Kompressoren representerer et robust og fleksibelt tiltak for økt oljeutvinning (IOR) for Gullfaks-lisensen. Den skal nå kobles opp mellom havbunnsrammene L og M og Gullfaks C. Det er også mulig å knytte andre havbunnsbrønner opp mot kompressoren via eksisterende rørledninger. Dette kan gi en langt større gevinst enn ventet.

Vellykket prosjekt

Beskyttelsesstrukturen og kompressorstasjonen ble installert begynnelsen av mai med tungløftefartøyet Oleg Strashnov. 26 juni ble kompressor- og kjølemodulene senket på plass fra fartøyet Seven Viking. Anlegget skal kobles opp mot Gullfaks C-plattformen utover sommeren og høsten. Installasjonen ble utført av Subsea Seven, prosjektleder Bjørn Birkeland sier prosjektet har vært vellykket.