Ny Biofuel-runde i retten

Publisert

Krever 3,5 mill.

Neste uke starter en sivil rettssak i Oslo tingrett mellom Biofuel og staten som strekker seg tilbake til 2009.

Da gikk gründerne bak biodrivstoffselskapet fra Rogaland til sak mot Statoil som hadde lagt fram et dokument som knyttet Biofuel til korrupsjon.

De gikk rettens vei for å få oljekonsernet til å bevise eller trekke tilbake anklagene. Saken gikk helt til Høyesterett, men gründerne vant ikke fram. Nå saksøker de altså staten ved Justisdepartementet fordi de mener rettergangen ikke var uavhengig og upartisk.

Bak søksmålet står tre gründere og to styreledere. De tre fører selv saken, mens advokat Marius Emberland representerer Regjeringsadvokaten og har førstekonsulent Martin Tvedt i Justisdepartementet som bisitter.

Det er satt av fire dager til saksbehandlingen som kommer opp i retten tirsdag 9. juni.

Krever 3,5 millioner

Saksøkerne forlanger 3,5 millioner kroner fra staten i sakskostnader og oppreisning. Dette avviser staten og stiller som motkrav å bli tilkjent sakskostnader. Staten har for øvrig ikke innvendinger mot kravets størrelse.

Feiden startet for seks år siden da Statoil og andre droppet investeringer i Biofuel. Saksøkerne ønsket at nåværende kulturminister Thorhild Widvey (H), i kraft av et styreverv i et eierselskap, og daværende konsernsjef Helge Lund i Statoil, skulle vitne. Det sa retten nei til, skriver Stavanger Aftenblad.

Blant dem som skal vitne i løpet av uken er en sorenskriver, en tidligere dommerfullmektig og en tingrettsdommer som var eller er tilknyttet Stavanger tingrett. De forklarte seg for Tilsynsutvalget for dommere etter klage fra de tre gründerne.

Ifølge avisa var utvalget kritisk til at dommerfullmektigen holdt i saken etter at han hadde takket ja til en stilling i Statoil og fram til han sluttet i Stavanger tingrett i november 2012.

Videre skal Regjeringsadvokaten på sin side ha erkjent i et rettsdokument at fullmektigen ikke burde ha fortsatt som saksforberedende dommer etter jobbtilbudet.

Avviser hele søksmålet

Regjeringsadvokaten avviser at det foreligger noe brudd på Den europeiske menneskerettskonvensjon. Saksøkerne påstår at rettergangen ikke har vært uavhengig og upartisk domstol.

«Staten forstår det slik at det er de samme forhold som påstås å utgjøre konvensjonskrenkelse som anføres å være uaktsomme og/eller grovt uaktsomme forhold begått av personer med tilhørighet til Stavanger tingrett. Staten vil gjøre gjeldende at det ikke foreligger holdepunkter for uaktsomhet», skriver Emberland i sitt sluttinnlegg datert 26. mai.

En av gründerne bak Solar Harvest, tidligere Biofuel, ser fram til rettssaken i Oslo og sier han har mistet tilliten til Stavanger tingrett.

Med den nye informasjonen vi nå sitter på, kunne vi heller ha krevd erstatning fra Statoil, i stedet for fra staten. Problemet er at da går stevningen til Stavanger tingrett, sier Ove Martin Kolnes.

Av økonomiske grunner skal han selv føre saken, som er klaget inn for Den europeiske menneskerettighetsdomstolen, med bistand fra de to andre gründerne.